Rezultati natječaja za projekt ''''Arhitekti u Europi''''

Ovim putem vas želimo izvijestiti o rezultatima natječaja za projekt 'Arhitekti u Europi' u sklopu programa Leonardo da Vinci, koji je dio najvećeg EU obrazovnog programa – Programa za cjeloživotno učenje. 

Na natječaj je pristiglo ukupno 67 prijava od kojih je 7 bilo nevažeće (dio njih je poslao dokumentaciju nakon zadanog roka 17.7.2013., a dio nije ispunjavao raspisane kriterije). 

Hrvatska komora arhitekata nije rangirala kandidate prema kvaliteti već je svatko dobio jednaku priliku biti izabran od strane ureda koji nudi stručnu praksu.

Dakle, u konkurenciji je bilo ukupno 60 kandidata koji su se nadmetali za 30 stručnih praksi diljem Europe.

Svi kandidati bili su ponuđeni uredima na odabir, sukladno njihovim željama u pismima namjere, a oni koji se nisu izjasnili, ponuđeni su uredima za kojima je bio manji interes ili su imali više stručnih praksi. Konačnu odluku tj. imena kandidata za stručnu praksu donosili su uredi u proteklih mjesec dana.

Priprema odabranih kandidata održat će se u prostorijama HKA Ulica grada Vukovara 271/2 u petak 20.09.2013 g. od 14:00-17:00 sati.

Čestitamo svim odabranim kandidatima!


U prilogu donosimo listu

 

više o samom natječaju pogledajte na linku