Sastanak struke s predstavnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

U utorak 19. siječnja u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, ministar Darko Horvat, uz nazočnost ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića održao sastanak s predstavnicima Arhitektonskog, Građevinskog, Prirodoslovno-matematičkog i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te predstavnicima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata i Hrvatske gospodarske komore.
Cilj sastanka je bio definirati djelotvoran koncept organizirane obnove na područjima pogođenim potresom.
Na sastanku je dogovoren nužan redoslijed zadaća u kojima svi sudionici trebaju participirati, kako bi se što prije pristupilo cjelovitom sagledavanju problema revitalizacije prostora.
Prvenstveno, tu su nužno potrebni stručni ulazni podaci koje moraju osigurati seizmolozi i geolozi, te urbanistički pregledi koje trebaju provesti prostorni planeri, kako bi se revidirala građevinska područja naselja i definirala područja koja su sigurna i prihvatljiva za obnovu.
U narednim fazama, nužna je provedba detaljnih pregleda oštećenih zgrada, kako bi se utvrdilo koje su zgrade pogodne za rekonstrukciju a koje se moraju uklanjati te graditi zamjenske zgrade.
Arhitektonski fakultet je preuzeo na sebe izradu prijedloga tipskih rješenja zamjenskih zgrada, vodeći računa o njihovoj uklopljenosti u sredine u kojima će se graditi, uz puno obzira radi li se u urbanom dijelu gradskih sredina za koje će se posebno osmišljavati koncept obnove, ili ruralnim sredinama gdje će se graditi pojedinačne tipske kuće.
Rajka Bunjevac, predsjednica HKA istaknula je mogućnost izgradnje planskih zamjenskih naselja ili dijelova naselja, u kojima bi se osigurao smještaj osoba čiji se domovi iz raznih razloga neće moći obnavljati, uz mogućnost integracije tih naselja u urbano tkivo gradova i sela ili kao prostore koji bi se kasnije mogli koristiti za drugu namjenu (domove umirovljenika i sl.).
Također, naglasila je izuzetnu važnost rekonstrukcije povijesnih središta koja se moraju redefinirati detaljnim planovima za urbanu obnovu naselja, te nužnost osiguranja gospodarskih prostora za što raniji početak rada poslovnih subjekata koji su potresom onemogućeni obavljati svoju djelatnost.
 
 
 
 
Izvor fotografije: MGIPU