SIKA sustavi hidroizolacija balastnih krovova i NOPHADRAIN sustavi višenamjenskih krovova - webinar / četvrtak, 9.12.2021. u 14 sati

Sika Croatia, Nophadrain Hrvatska i Hrvatska komora arhitekata vas pozivaju na online predavanje koje će se održati u četvrtak 09.12.2021. s početkom u 14 sati
Tvrtke Sika Croatia d.o.o. i Nophadrain BV u Programu stručnog usavršavanja HKA-a organizira stručno predavanje s temama
 
Sika sustavi hidroizolacija balastnih krovova i Nophadrain sustavi višenamjenskih krovova :
 
- definiranje funkcionalnih slojeva  višenamjenskih krovova
- pravilna raspodjela slojeva krova obzirom na namjenu (zeleni / prometni krovovi)
- ključne karakteristike slojeva zelenih i prometnih krovova
- pravilna izvedba detalja (parapet, obrada istaka, …)
   
 
Veselimo se novom zajedničkom, online druženju!
 
Sudjelovanje na online predavanju je besplatno, a webinar se vrednuje u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata s dva (2) sata iz područja
D1.1 Tehnologije građenja i opremanja.
Područje D = 2 h
 
Sika predavač: Dejan Šomoši, dipl.ing.građ.
Nophadrain predavač: Bojan Balen dipl.ing.prosp.arh.
 
Napomena !
Predavanje se održava putem Teams aplikacije, na slijedećoj POVEZNICI.