SUVREMENA ARHITEKTURA - INŽENJERSKI PRISTUP EUROPSKI MAJSTORI DETALJA U HRVATSKOJ Slovenija

Hrvatska komora arhitekata u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja i ove godine nastavlja s ciklusom predavanja

Treću sezonu Ciklusa, kao i svaku do sada otvaraju kolege iz Slovenije, ugledni ljubljanski predavači

 

dekleva gregoric

Aljoša Dekleva i Tina Gregorič 

DEKLEVA GREGORIČ arhitekti,