• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/05/2022

Svjetski kongres UIA 2023 Copenhagen Science track - poziv za dostavu radova

Na Svjetskom kongresu UIA Copenhagen Science track naglasak će biti na povezivanju arhitektonskog znanja, koje se manifestira kroz istraživanje i praksu, i realiziranju iste. U 6 panela  ima cilj povezivanja arhitektonskog znanja, koje se manifestira kroz istraživanje i praksu, i U Znanstvenoj stazi postavljamo pitanje kako arhitektonsko znanje, kroz istraživanje i praksu, može dovesti u pitanje način na koji se arhitektura izvodi, projektira i realizira. Kroz 6 panela želi se preispitati kako arhitektura može utjecati na oblikovanje društva, koje može izgraditi održivu, pravednu i uključivu budućnost za sve.
 
Pozivaju se svi zainteresirani da prijave svoj rad za UIA Svjetski kongres 2023. Oni će pomoći u pripremi samog kongresa sa ciljem razmjene znanja koja može potaknuti stvarnu promjenu. 
 
Poziv je upućen akademicima, neovisnim znanstvenicima, organizacijama civilnog društva, praktičarima i kreatorima politika. Kako bi se potaknula razmjena i učenje kroz različite oblike znanja i prakse, preporučaju se prijave u različitim formatima i različitim disciplinama.
 
Autori prihvaćenih radova bit će pozvani da drže izlaganje na Svjetskom kongresu UIA 2023. u Kopenhagenu od 2. do 6. srpnja 2023., a te će radove objaviti izdavačka kuća Springer.
 
Rok za predaju sažetaka je 20. lipnja, a cijelih radova do 3. listopada.
 
 
Više na sljedećoj POVEZNICI.