Ususret tematskoj raspravi Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Splita

Prenosimo reakciju Društva arhitekata Splita vezanu na tematsku raspravu Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Splita.

Između ostalog, DAS smatra da je u ove procese neophodno uključiti stručnu, a i širu javnost te se okrenuti participativnom planiranju. Kao stručna udruga koja je sudjelovala u razvoju i gradnji Splita kroz cijelo 20. stoljeće, a u skladu sa suvremenim trendovima u RH, ono što ona može ponuditi je maksimalni angažman oko izrade novog GUP-a, odnosno njegove izmjene. Grad Dubrovnik se već odlučio na sličan potez te je, zbog velikih pritisaka na prostor grada i raznih interesnih sfera unutar njega, odlučio prilikom izrade izmjena i dopuna postojećeg Prostornog plana Grada i GUP-a angažirati lokalno društvo arhitekata, koje ima društveni legitimitet i najbliže je konceptu javnog interesa,  kao konzultante
 

DAS podržava bilo kakvu vrstu rasprave na ovu temu, uz napomenu da se stvari trebaju urgentno urediti zbog neizdržive prostorne i prostorno-planske situacije u Splitu.

Reagiranje u cijelosti možete vidjeti ovdje…