Usvojen je novi Statut HKA i donesena odluka o izuzimanju iz obaveze plaćanja članarine članova s područja Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu

Održana je 2. virtualna sjednica Skupštine Hrvatske komore arhitekata, dana 9. veljače 2021. godine, na kojoj je uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine usvojen novi Statut Komore i donesena odluka o izuzimanju iz obaveze plaćanja članarine članova Hrvatske komore arhitekata s područja Sisačko- moslavačke županije za 2021. godinu.
 
Statut je objavljen u Narodnim novinama br. 15/2021 i stupa na snagu 21. veljače 2021., a možete ga vidjeti ovdje.
 
Na kraju sjednice Skupštine, tijekom rasprave o obnovi potresom pogođenih područja, istaknuto je da će se i dalje inzistirati da se treba pristupiti urbanoj obnovi cjelokupnih naselja kako u Zagrebu tako i u ostalim područjima. Obnova u Sisačko-moslavačkoj županiji zahtijeva i preobrazbu gospodarskih i svih ostalih aspekata života, kako bi se podigao životni standard stanovnika i spriječila depopulacija prostora. Najavljeni su brojni javni natječaji za projektiranje obnove zgrada te su raspravljani modaliteti pristupa o tome kako arhitektonska struka svojim specifičnim stručnim znanjima može učinkovito doprinijeti unapređenju života pogođenih prostora.