Webinar - Višenamjenski krovovi – projektiranje ravnih i kosih ekstenzivnih zelenih krovova / Nophadrain Hrvatska / 2. 6. 2021. u 10:00 h

Cilj webinara je prikazati kako ispravno i sigurno projektirati ekstenzivne zelene krovove na ravnim i kosim krovnim konstrukcijama, te predstaviti inovativne sustave specijalizirane za tu vrstu namjena.  
 
Glavne teme webinara:
1. Uvod u temu ekstenzivnih zelenih krovova 
2. Ključni kriteriji pri projektiranju ekstenzivnih zelenih krovova
3. Kompozicije i karakteristike funkcionalnih slojeva
 
Polaznici predavanja naučiti će:
 
- Kako ispravno pristupiti projektiranju ekstenzivnih zelenih krovova
- Koje su česte pogreške i kako ih izbjeći
- Koji su osnovni čimbenici koji utječu na kompoziciju i karakteristike slojeva 
- Koji su ključni parametri pri izboru materijala 
 
Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje s jednim (1) satom:
 
B3.1 Krajobrazna arhitektura / D1.1 Tehnologije građenja i opremanja
 
Područje B – 0,5 h
Područje D – 0,5 h
 
TERMIN: 02.06.2021. preko ove POVEZNICE
 
Vrijeme: 10:00h
 
Trajanje: 45 min
 
Predavači: Bojan Balen, krajobrazni arhitekt i Petr Kafonek, savjetnik i tehnička podrška pri projektiranju višenamjenskih krovova│ Nophadrain BV