Webinar o prostornom planiranju u dijelu elektroničkih komunikacija / 8.9.2021. u 9:00 h

Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) koje se namjeravaju graditi moraju biti predviđene/planirane u dokumentima prostornog uređenja. U protivnom, dokumenti prostornih uređenja mogu zapriječili ishođenje potrebnih dozvola gradnje. U postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja potrebno je pribaviti zahtjeve HAKOM-a kao javnopravnog tijela i mišljenje HAKOM-a, kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja EKI-ja u skladu s propisima elektroničkih komunikacija i u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture. Posljedično tome, nestaju zapreke pri ishođenju potrebnih dozvola i suglasnosti gradnje investitorima, koji ulažu u razvoj pokretne ili nepokretne elektroničke komunikacijske mreže. Sa ciljem rješavanja propusta i nedostataka u prostornim planovima i sa ciljem poboljšavanja izrade prostornih planova te uvjeta i načina planiranja u dijelu koji se odnosi na EKI HAKOM ukazuje na nužnu primjenu propisa iz područja elektroničkih komunikacija, kao obvezu ne samo ovlaštenih planera već i nositelja planiranja. Naročito je potrebna veća odgovornost pri poštivanju stručne zastupljenosti u izradi dijela prostornih planova koji obrađuje elektroničke komunikacije kao i stručnom usavršavanju planera tog područja. 
 
 
Program seminara:
 
9:00 – 9:05
Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a / Pozdravni govor
 
9:05 – 9:35
Vladimir Žuti / HAKOM KAO JAVNOPRAVNO TIJELO U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA – PREGLED PROPISA 
 
9:35 – 10:05
Stjepan Vodolšak / HAKOM KAO JAVNOPRAVNO TIJELO U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA – DOSADAŠNJA ISKUSTVA
 
10:05 – 10:35
Gordan Šimac / OSNOVE RADIOPLANIRANJA 
 
10:35 – 11:30
DISKUSIJA / sudionici: Vladimir Žuti (HAKOM), Gordan Šimac (HAKOM), Mirela Ćordaš (Odbor za urbanizam HKA) / moderator: Stjepan Vodolšak (HAKOM)
 
 
Prijaviti se možete ovom POVEZNICOM, s korisničkim podacima za pristup na stranice HKA. Mailom ćete potom dobiti poveznicu za pristup webinaru.
 
Webinar će se održati u srijedu, 8.9.2021. u 9:00 h.
 

Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje sa dva (2) sata.:

A1.1 Prostorno uređenje / A1.8 Ostali zakoni i propisi / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja / B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost

Područje A – 1 h / Područje B – 1 h

 

Za sva pitanja obratite se na sljedeći kontakt: r.loher@arhitekti-hka.hr / 01 5508-409