Zaključci s dana Hrvatske komore arhitekata na ZET-u

Dan Hrvatske komore arhitekata, održan 10. svibnja 2016. godine u Starogradskoj vijećnici, u sklopu VII. zagrebačkog energetskog tjedna, završen je Okruglim stolomi i Zaključcima koji, između ostaloga, pozivaju na implementaciju odredbi Manifesta za odgovornu arhitekturu sa summita COP21, održanog u Parizu, 30. studenog - 11. prosinca 2015. godine i predstavljenog na međunarodnoj konferenciji Arhitektura klimatske budućnosti, u sklopu UN-ove Konferencije o klimatskim promjenama, kao dokument od ključnog značenja u borbi protiv izazova prijetećih klimatskih promjena.

Najveći broj prezentacija bit će kroz nekoliko dana dostupan na webu Hrvatske komore arhitekata,

u rubrici: “Samo za članove”.