Obaveza predaje JOPPD obrasca

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika  o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počeo primjenjivati od 01.01.2014. godine. Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.
JOPPD obrazac će zamijeniti sve obrasce koji su se podnosili Poreznoj upravi i Regosu (zamijenjuje šest obrazaca) vezano uz porez na dohodak, ali će se podnositi i za sve troškove koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima. 
 
Obrazac JOPPD se podnosi za primitke od:
 
•Nesamostalnog rada
•Imovinskih prava
•Kapitala
•Osiguranja
•Drugi dohodak
•Primitke koji se ne smatraju dohotkom
•Primitke na koje se ne plaća porez
•Primitke koji bi bili oporezivi da ugovorima nije uređeno drukčije
•Primitke na koje se ne plaća predujam poreza – inozemni dohodak
•Primitke po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi prema posebnim propisima po čijoj se osnovi ne utvrđuje dohodak
 
Rokovi podnošenja:

1. Na dan isplate primitka/nastanka obveze doprinosa ako nema isplate ili sljedeći radni dan, i za neoporezive isplate dividendi

2. Zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan, primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka, mirovine od HZMO, drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi

3. Do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi  – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec, za neoporezive primitke, za radnike koji koriste prava iz osiguranja

4. U roku  8 dana,izravno iz inozemstva, zaposleni u dipl. i konzul. predst., međun. organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima dipl. imunitet

5. Zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev PU, kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine.

•  Napomena: Na obrascu JOPPD izvješćuje se već o plaći za prosinac 2013. koja se isplaćuje nakon 1. siječnja 2014. godine.
 
Hrvatska gospodarska komora Zagreb u suradnji sa Poreznom upravom Ministarstva financija zbog interesa članica ponovno organizira seminar o novim načinima prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem obrasca JOPPD, koji će se održati u četvrtak 16. siječnja u Komori Zagreb, Draškovićeva 45, u Velikoj dvorani na I katu s početkom u 10:00 sati.

Novi način elektroničkog prikupljanja podataka putem obrasca JOPPD ima za  cilj jednostavnije i brže ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi i omogućuje svim poreznim obveznicima elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca.

Predavači na seminaru su – Sandra Pezo i Željka Cesar Šagud, Područni ured Zagreb, Porezna uprava Ministarstva financija.

Sudjelovanje na seminaru je bez naknade. Zainteresirani se mogu prijaviti najkasnije do ponedjeljka 13. siječnja 2014., kontakt osoba Nives Barbalić-Bolarić, HGK-Komora Zagreb,  e-mail:nbolaric@hgk.hr; tel: 01 46 06 820; 01 46 06 777.

Više o ovoj temi moguće je naći na Internet stranici www.porezna-uprava.hrwww.regos.hr.