Od 01. srpnja država sufinancira 50 posto godišnje bruto plaće za rad nakon stručnog osposobljavanja

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić predstavila je sredinom lipnja zajedno s ministrom rada i mirovinskoga sustava prof.dr.sc. Mirandom Mrsićem mjere i programe kojima  se Republika Hrvatska uključuje u Europsku garanciju za mlade (European Youth Guarantee).
Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Preporuka je da se Program sastoji od suportivnih mjera i da je prilagođen nacionalnim, regionalnim i lokalnim okolnostima.
 
Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba.
 
Ovaj program od 1. srpnja 2013 provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ dopunjen je s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.
 
Garancija za mlade službeno počinje s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja 2014. godine kada će Republici Hrvatskoj biti i dostupa financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina a  dodatne mjere koje se provode financirati će se iz Europskog socijalnog fonda ESF-a i državnog proračuna.
 
Vlada je još prije dvije godine krenula s programom aktivne politike zapošljavanja mladih: „Mjerom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa" .
 
Hrvatska komora arhitekata aktivno se uključila u promicanje poticajnih mjera za mlade arhitekte i njihove mentore, te je u travnju 2012.g. pozvala sve poslodavce, ovlaštene arhitekte - mentore da se uključe u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje(HZZ) putem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Nastavno na ovu mjeru ministri su predstavili mjeru za održavanje zaposlenosti mladih pod nazivom „Rad i nakon stručnog osposobljavanja – potpora za zapošljavanje" , koja je usmjerena prema mladima koji su na stručnom osposobljavanju, s ciljem da se mladi zadrže zaposlenima.  
 
Država će sufinancirati 50 posto godišnje bruto plaće za te mlade, poslodavcima u realnom sektoru. Tu je i mjera oslobađanja od doprinosa na bruto plaću od 15,2 posto, u trajanju od dvije godine.
 
„Svaki nosilac vaučera, nosi oslobađanje poslodavcu od doprinosa“, rekao je ministar, istaknuvši da nije potrebna nikakva dodatna papirologija osim potvrde o vaučeru. Također, država će mladima koji su u stručnom osposobljavanju za rad financirati troškove prijevoza, a najviše do 1000 kuna.
 
Više o predstavljenim mjerama možete pročitati na vlada.hr  te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje