BIM mini konferencije i radionice

Hrvatska komora arhitekata poziva Vas da joj se pridružite na

BIM mini konferencijama i radionicama

koje će se održati
30. rujna i 1. listopada 2016. godine u Zadru u Impact centru (prijavnica)
21. i 22. listopada u Osijeku
5. i 6. studenoga u Zagrebu te
18. i 19. studenoga u Rijeci.

 

Kako je najavljeno HKA nastavlja s projektom kojem je ciljem informiranje o BIM procesu i popularizacija korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj.

Na navedenim lokacijama petkom će se održavati besplatne konferencije koje će Vam dati pregled općih informacija o BIM-u, što je to BIM proces,
informacije o IFC i BCF formatima te BIM standardima,

no prikazat će se i praktični primjeri izvedenih objekata!

Petkom poslije podne i subotom predviđene su besplatne BIM radionice koje će raditi podijeljene u tri grupe, a na svakoj ćete moći odabrati jedan software u kojem želite raditi:

ARCHICAD, ALLPLAN ILI REVIT.

 

 

Prijave su otvorene za Zadar.
U obrascu prijave molimo odaberite jednu radionicu za koje se prijavljujete!
Maksimalan broj prijava po radionici je 20.


Svaki polaznik na radionice treba ponijeti vlastito prijenosno računalo s instaliranim softverom!
Po prijavi na određenu radionicu, dobit ćete uputu za instalaciju odgovarajućeg softvera!

Prisustvujte dvodnevnim događanjima u organizaciji Hrvatske komore arhitekata koji će Vam omogućit pregled teorijskog i praktičnog aspekta procesa, međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva te time osigurati jačanje Vaših kompetencija prema europskoj i svjetskoj praksi!

 

PROGRAM:

BIM mini konferencija, petak, 30.9. Zadar

Vrijeme

Predavač

Tema

10,00 – 10,10

Matija Vinski, dipl. ing. arh.

Uvodno predavanje BIM

10,10 – 10,25

Kimon Onuma, arhitekt
video prezentacija

Building Informed Environments

10,25 – 10,45

Marin Račić,
dipl. ing. arh.

Međunarodni BIM standardi

10,45 – 11,00

Hrvoje Šolman / Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh.

BIM u Facility managementu

11,00 – 11,15

 

Pauza za kavu

11,15 – 11,35

Nikola Miletić, dipl. ing. arh., KAP4 d.o.o. 

Primjeri iz prakse (Allplan)

11,35 – 11,55

Zvezdana Galić, dipl. in. arh., StudioARS

Primjeri iz prakse (Revit)

11,55 – 12,15

Marin Račić dipl.ing.arh.,  MR 2 arhitektonski studio

Primjeri iz prakse (ArchiCAD)

 

ArchiCAD BIM radionica: petak, 30.9.2016., Impact centar Zadar

 Marin Račić, dipl. ing. arh.

14,00 – 15,30

ARCHICAD radionica

Pauza

radionica

 

15,30 – 15,45

 

15,45 – 17,15

 

Allplan BIM radionica: subota, 1.10.2016., Impact centar Zadar

Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh.

9,00 – 10,30

ALLPLAN radionica

Pauza

radionica

 

10,30 -10,45

 

10,45 – 13,15

 

Revit BIM radionica: subota, 1.10.2016., Impact centar Zadar

 Zvonimir Prgić, dipl. ing. građ.

9,00 – 10,30

REVIT radionica

Pauza

radionica

 

10,30 -10,45

 

10,45 – 13,15

 

Sudjelovanje na mini konferenciji u Programu stručnog usavršavanja HKA-a se vrednuje s dva (2) sata
HKA SU standarda iz područja

D3.1 BIM tehnologija

D3.3 Informacijski sustavi,

a sudjelovanje na radionici sa četiri (4) sata iz istih područja.