• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

24/03/2014

Dragodid – gradimo u kamenu

Područni odbor Dubrovnik Hrvatske komore arhitekata

organizira stručno predavanje 

Dragodid – gradimo u kamenu

koje će se održati 


u četvrtak, 27. ožujka 2014. godine u 18,00 sati u Sveučilišnom kampusu na adresi Branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku.

Predavanje će održati Filip Šrajer, dipl.ing.arh.

Nastavno Vam donosimo sadržaj predavanja:


Kako popraviti ili izgraditi malu suhozidnu kućicu? Na primjerima obnove nekoliko takvih objekata na ljetnim studentskim radionicama udruge Dragodid, pokazat će se osnovni tehnički principi tradicijskog graditeljstva u kršu i donekle raspraviti perspektiva narodne graditeljske baštine istočne obale Jadrana.

 

U Programu stručnog usavršavanja predavanje se boduje dva (2) boda.  


Kotizacija iznosi 120,00 kn (96,00 kn + PDV).

 

Prijave je moguće izvršiti na web stranici HKA pod

 

http://www.arhitekti-hka.hr/hr/strucno-usavrsavanje/prijava-na-skupove/  

 

ili putem prijavnice. Prijavnica-u doc formatu

 

Upute za uplatu možete naći ovdje.