Edukacija HSZG Tehnički propisi u graditeljstvu 21. i 22. travnja 2021. g.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju priprema dvodnevnu online edukaciju: TEHNIČKI PROPISI U GRADITELJSTVU, Izmjene / Dopune / Novosti, koja će se održati 21. i 22. travnja 2021. godine, putem Zoom digitalne platforme.

Na edukaciji će predavati stručnjaci koji se bave područjem zakonodavstva i regulative, projektiranja i gradnje.

Edukacija će biti interaktivna i svi sudionici će imati mogućnost aktivnog sudjelovanja.

Opširnije

Prijava

U Programu stručnog usavršavanja HKA-a edukacija se vrenuje s četiri (4) sata

od toga s tri (3) iz područja građevno-tehničke regulative (područje A) i s jednim (1) iz područja C.

A1.2 Gradnja

A1.4 Energetska učinkovitost

A1.6 Zdravlje i sigurnost

A1.8 Ostali zakoni i propisi

C2.1 Strategije energetske obnove

C2.2 Koncepti energetske obnove i obnovljivi izvori energije