• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

28/09/2023

Predavanje Ane Šverko "Grad i projektiranje kroz dimenzije vremena"

Hrvatska komora arhitekata – Područni odbor Dubrovnik, Društvo arhitekata Dubrovnika i Studentski centar Sveučilišta u Dubrovnika pozivaju Vas na 6. predavanje u ciklusu „Grad kao mjera“ pod nazivom:

„Grad i projektiranje kroz dimenzije vremena“

Predavač je dr. sc. Ana Šverko, dipl.ing.arh.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 2. listopada u 18 sati u maloj dvorani novog Studentskog centra u Dubrovniku, Marka Marojice 2b.

O predavanju:
U predavanju se, na primjeru grada Splita, fokusira na temporalnost u arhitekturi. Izlaganje se bazira na poglavlju “Grad i Kairos” iz autoričine knjige Grad (ni)je kuća. O dijalogu između novog i starog Splita (Zagreb, 2016) te na poglavlju “Time—Inclusive Design. Exploring Diocletian’s Palace as a Model for Managing Change in Places” iz knjige Hypermapping of Diocletian’s Palace (Zagreb, 2023).

Plakat predavanja

O predavaču:
Ana Šverko, povjesničarka arhitekture i arhitektica, znanstvena je savjetnica na polju humanističkih znanosti te docentica na polju tehničkih znanosti. Diplomirala je 1998. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 2002. na Sveučilištu Berkeley (SAD), na interdisciplinarnom studiju Urbanističkog projektiranja (Master of Urban Design), a doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine.
Bila je zaposlena u Konzervatorskom odjelu u Splitu od 1998. do 2011. godine. Od 2012. zaposlena je u Institutu za povijest umjetnosti – Centru Cvito Fisković u Splitu, a kao vanjska suradnica predaje na Studiju arhitekture na Sveučilištu u Splitu.
Posvećena je istraživanju povijesti arhitekture, urbanizma, zaštite te prikazivanja spomenika u Dalmaciji u međukulturnom kontekstu. Posljednjih godina njezina istraživanja poduprli su Zaklada Getty (2018–19.), Paul Mellon Centar (2021.) i Sveučilište Harvard (2022.)

Sudjelovanje na predavanju se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje s 2 (dva) sata iz područja C / Gradnja, održiva gradnja i kontekst.