Seminar NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA U SUHOJ GRADNJI

HKA - HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA i  
HUISG - Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje
organiziraju stručni seminar

NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA U SUHOJ GRADNJI

utorak, 3. travnja 2012. god. u 15,00 sati
u velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.

Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje kroz pet godina djelovanja kontinuirano kroz svoju aktivnost prati tehnološka i inovativna dostignuća na tom području gradnje, poglavito na razini Europske unije, a u skladu s tim radi i na unaprjeđenju i primjeni normativa.

Cilj ovog stručnog seminara je upoznati sve sudionike procesa gradnje s najnovijim dostignućima, aktualnostima u primjeni normativa i troškovnika u zemljama članicama EU, kao i uspješnim arhitektonskim realizacijama ovog načina gradnje.

Opisi radova u hrvatskim troškovnicima često nisu sukladni stvarnim zahtjevima projektanata ili su nekompletni i napisani površno. Takvi troškovnici ponuditelje za izvođenje radova dovode u zabludu, ali i  otvaraju mogućnost nuđenja neadekvatnih radova, često upitne kvalitete.

Predavanja predstavljaju promociju i predstavljanje stručne knjige: Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju, autora Ceha uslužnog obrta, Hrvatske obrtničke komore i Tehničkog odbora Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje, koja predstavlja trenutno najviši doseg suhe gradnje u RH, u čiju je izradu bilo uključeno i resorno Ministarstvo.
Osigurava gotove primjere troškovničkih opisa i svih pratećih normi i standarda,  koji garantiraju željene rezultate u projektiranju, nadzoru i izvedbi, čime se podiže kvaliteta arhitektonskih usluga i kvaliteta izvedenih radova. Na ovaj način želimo doprinijeti unaprjeđenju hrvatske prakse,  uvođenjem odgovarajućih standarda i u područje arhitektonskih usluga u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Uz prezentaciju zakonodavnog okvira od strane uvaženih stručnjaka,
arhitekti prestižnog Arhitektonskog biroja Ravnikar Potokar dat će prikaz svojih radova u tehnologiji suhe gradnje.

PROGRAM:

15:00 – 15:45
Silvio Novak, dipl.ing.građ.:
Toplinska zaštita građevnih dijelova sustavima suhe gradnje
- česte greške i posljedice vezane uz toplinske gubitke

15:45 – 16:30
Boris Simonić, dipl.ing.stroj.:
Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju                  

16:30 – 16:45.................................Pauza

16:45 – 17:30
Mr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ.:
Propisi u suhoj gradnji

17:30 – 18:15
Robert Potokar, univ.dipl.ing.arh.:
Radovi arhitektonskog biroja Ravnikar Potokar

18:15 – 19:00      
      Okrugli stol

Seminar će se u Programu stalnog stručnog usavršavanja bodovati s 5 (pet) bodova od toga 2 (dva) iz građevno - tehničke regulative.
Prijave za seminar su zatvorene!

Hrvatska komora arhitekata za svoje je članove osigurala primjerak knjige
Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju,
autora Ceha uslužnog obrta, Hrvatske obrtničke komore i Tehničkog odbora Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje
koji će im biti dostavljen nakon završetka ciklusa predavanja, koja će biti ponovljena u Rijeci, Osijeku i vjerojatno Splitu.

O novim terminima predavanja NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA U SUHOJ GRADNJI pravodobno ćemo Vas obavijestiti.
Zahvaljujemo na razumijevanju!