Stručni seminari Arhitektura bez granica i Budućnost fasadnih sustava u hotelu Antunović

Rockpanel, član grupe Rockwool u suradnji s grupom Tuplex

poziva Vas na stručni seminar

Budućnost fasadnih sustava

u srijedu, 16. listopada 2019. godine od 10,00 do 12,00 sati u Hotelu Antunović u Zagrebu.

Prezentirat će se prednosti i aplikaciju ventilirane fasade uz primjenu Rock panela - obloga od kamene vune -
novi fasadni sistem koji kombinira izolaciju, izdržljivost i estetiku.

Ulaz je slobodan uz prijavu, a u Programu stručnog usavršavanja vrednuje se s dva (2) sata.

 

Stac Bond  - partner grupe Tuplex, jedan od većih proizvođača aluminijskih kompozitnih panela za ventilirane fasade

poziva Vas na stručni seminar

Arhitektura bez granica

koji će se održati u četvrtak, 24. listopada 2019. godine od 10,00 do 12,00 sati u Hotelu Antunović u Zagrebu.

Prezentirat će se novi načini primjene aluminijskih panela u građevinarstvu, te inovativne metode uz moderan vizual.

Ulaz je slobodan uz prijavu, a u Programu stručnog usavršavanja vrednuje se s dva (2) sata.