• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Obveznici izrade procjene opasnosti iz zaštite na radu

Procjena rizika je temeljni dokument (akt) za provedbu mjera zaštite na radu i svaki je poslodavac, prema europskom i hrvatskom zakonodavstvu, obvezan osigurati njezinu izradu kako bi smanjio štetne posljedice za sigurnost svojih radnika.

Svi su poslodavci na temelju članka 18. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018, 96/2018) obvezni imati izrađenu procjenu rizika koja mora biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Procjena rizika izrađuje se u skladu s Pravilnikom o izradi procjene opasnosti NN 112/2014 .

Pravilnik o izradi procjene opasnosti NN 112/2014  utvrdio je uvjete koje moraju ispunjavati poslodavci te ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva pri izradi procjene opasnosti, način izrade procjene opasnosti, sadržaje obuhvaćeni procjenom te podatke na kojima se procjena mora temeljiti.

O Procjeni opasnosti prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti NN (48/97, 114/112, 126/03, 144/09)

Procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu.

Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, te je za vlastite potrebe može izrađivati poslodavac.

Postupak procjenjivanja rizika definiran je Pravilnikom o izradi procjene rizika te se provodi u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) iz Priloga I. Pravilnika.

Primjer poslova s malim rizicima nalazi se u Prilogu II. Pravilnika

Poslovi s velikim rizicima su, između ostalog, utvrđeni posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom se nalazi u Prilogu III. Pravilnika.