• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Normizacija, akreditacija i mjeriteljstvo

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
  (NN 6/23)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1mg do 50 kg
  (NN 92/16)
 • Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg
  (NN 92/16)
 • Pravilnik o mjernim jedinicama
  NN (88/15)
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom  (NN 57/13)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
  (NN 21/16)
 • Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila
  (NN 82/02)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
  (NN 02/16, 61/16)
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo 
  (NN 121/14)
 • Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
  (NN 107/15)
 • Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo (NN 39/17)