• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

IZBORI HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA 2024. - UPUTE BIRAČIMA

Temeljem Odluke Skupštine Hrvatske komore arhitekata, KLASA: 025-02/24-01/01, URBROJ: 251-505-01-24-2, donesene na 10. sjednici, održanoj 2. veljače 2024. godine, te prema odredbama Statuta i Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata, izbori za vijeća područnih odbora, tijela Komore i stegovna tijela Komore započinju 2. veljače 2024. godine.

Glasovanje će se provoditi u periodu od 6. ožujka 2024. godine od 8,00 sati pa do 12. ožujka 2024. godine do 15,00 sati putem elektroničke aplikacije.

Izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore obavlja se kao jedinstveni postupak u Izbornim jedinicama (Područnim odborima) putem kandidacijskih lista.

U Vijeće Područnog odbora bira se ukupno šest članova. Kandidat koji na izborima dobije najveći broj glasova postaje predsjednik vijeća područnog odbora, a sljedećih pet kandidata s najvećim brojem glasova postaju članovima vijeća.

Vijeća sljedećih područnih odbora biraju šest članova:

Područni odbor Istra

Područni odbor Rijeka

Područni odbor Osijek

Područni odbor Zadar

Područni odbor Varaždin

Područni odbor Dubrovnik

Područni odbor Karlovac

Vijeće Područnog odbora Split bira sedam članova od kojih su sedam članovi Skupštine, a šest s najvećim brojem glasova su članovi Vijeća.

Vijeće Područnog odbora Zagreb bira 27 članova od kojih su 27 članovi Skupštine, a šest s najvećim brojem glasova članovi Vijeća.

Glasovanje se obavlja putem elektroničke aplikacije za glasovanje. Poveznicu za pristup aplikaciji dobit će svaki član koji ispunjava uvjete za sudjelovanje u izborima na svoju osobnu adresu elektroničke pošte u sustavu elektroničkih imenika Komore.

Aplikacija za glasovanje sadrži:

 • naznaku da se izbori odnose na Vijeće područnog odbora (točan naziv područnog odbora) i Skupštinu Komore,
 • broj članova koji se bira,
 • listu kandidata s imenima i prezimenima kandidata i prebivalištem odnosno boravištem

 

Da bi Vaš glas bio važeći, potrebno je

 • označiti šest kandidata, odnosno za Područni odbor Zagreb 27 kandidata, te za Područni odbor Split sedam kandidata
 • ispratiti zahtjeve aplikacije do kraja dok se ne dobije poruka da je Vaš glas zabilježen.
 • pristupiti glasanju možete od 6. ožujka 8,00 sati do 12. ožujka 2024. godine, do 15,00 sati.

 

Kao nevažeći glasački listići bit će zabilježeni oni u kojima je započet proces glasovanja, ali nije dovršen i u kojem je glasač napustio aplikaciju, te oni u kojima je odabrana opcija „Suzdržan/a“.

Opće upute za glasovanje u aplikaciji fairVotes možete vidjeti ovdje.

Nakon isteka roka za glasovanje, elektronička aplikacija za glasovanje onemogućit će glasovanje, te će Izborno povjerenstvo utvrditi rezultate glasovanja u roku od 48 sata po isteku roka za glasanje.

Pri utvrđivanju rezultata glasovanja Izborno povjerenstvo uzet će u obzir samo glasove evidentirane u aplikaciji.

Izborno povjerenstvo HKA