Zahtjev za upis u imenik ovlašteih arhitekata
109 kb
Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
109 kb
Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih stranih osoba
91 kb

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničar arhitektonske struke
81 kb

Zahtjev za izdavanje javne isprave
57 kb
Zahtjev za izdavanje EU potvrde
28 kb
Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga 36 kb
Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije - Request for the recognition of foreign professional qualifications  – automatski sustav 46 kb
Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – opći sustav 51 kb
Izjava za produženje odobrenja za privremeno i povremeno pružanje usluga 34 kb

Zahtjev za upis u Upisnik samostalnih ureda
98 kb
Zahtjev za zatvaranje ureda za samostalno obavljanje djelatnosti
90 kb
Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda
116 kb
Zahtjev za zatvaranje zajedničkih ureda
 

Zahtjev za promjenu podataka
98 kb
Zahtjev za mirovanje članstva
98 kb
Zahtjev za aktivaciju članstva
90 kb
Zahtjev za prestanak članstva
116 kb

OBRAZAC 1 - IZJAVA
36 kb
OBRAZAC 2 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za pravnu osobu
155 kb
OBRAZAC 3 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekta
254 kb
OBRAZAC 4 - ZAHTJEV ZA DODJELU REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA
48 kb
OBRAZAC 5 - FORMULAR ZA OMOTNICU "AUTOR" (popunjavaju natjecatelji)
28 kb

Odluka o administrativnim naknadama HKA