• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zdravstvo

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo
  (NN 77/05, 125/08)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova
  (NN 119/03, 11/04)
 • Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
  (NN 145/13, 31/15, 79/15, 49/16, 62/18)
 • Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
  (NN 145/13, 31/15, 49/16, 62/18)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
  (NN 52/20)
 • Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije
  (NN 95/10, 86/14)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme  za obavljanje djelatnosti hitne medicine
  (NN 71/16)

Socijalna skrb

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
  (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21)
 • Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe
  (NN 121/00)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice
  (NN 57/14)
 • Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući
  (NN 64/09)
 • Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika
  (NN 52/10)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnica obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga
  (NN 93/06)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika radnog centra
  (NN 2/06)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za profesionalnu rehabilitaciju
  (NN 2/06)