• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Rezultati izbora

Prvi krug izbora HKA - 2024

Izbori za članove Skupštine Hrvatske komore arhitekata trajali su od 6. ožujka 2024. godine do 12. ožujka 2024. godine.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je sljedeće rezultate za vijeća područnih odbora:

1. PODRUČNI ODBOR ZAGREB

2. PODRUČNI ODBOR KARLOVAC

3. PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

4. PODRUČNI ODBOR OSIJEK

5. PODRUČNI ODBOR ISTRA

6. PODRUČNI ODBOR RIJEKA

7. PODRUČNI ODBOR SPLIT

8. PODRUČNI ODBOR ZADAR

9. PODRUČNI ODBOR DUBROVNIK

Temeljem rezultata izbora provedenih u područnim odborima utvrđuje se jedinstvena lista izabranih članova Skupštine HKA (prema abecednom redu prezimena):

LISTA IZABRANIH ČLANOVA SKUPŠTINE HKA u mandatu 2024. - 2028.

Temeljem čl. 28. Pravilnika o izborima HKA, prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora može podnijeti svaki birač.

Prigovor iz prethodnog stavka podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je provedena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana dostavljanja prigovora, odnosno od dana  kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nema žalbe.

Izborno povjerenstvo