Tijela komore

SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Đurđica Bajić, dipl.ing.arh.   Koprivnica
Andrea Barac, dipl.ing.arh.   Zagreb
Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.   Zagreb
Zoran Boševski, dipl.ing.arh.   Zagreb
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.   Varaždin
Saša Bui, dipl.ing.arh.   Split
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.   Zagreb
Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.   Zagreb
Marko Čulina, dipl.ing.arh.   Zadar
Ljiljana Čurčija, dipl.ing.arh.   Zagreb
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.   Zagreb
Romano Duić, dipl.ing.arh.   Dubrovnik
Tanja Goleš, dipl.ing.arh.   Zagreb
Maja Huljev Ton, dipl.ing.arh.   Zagreb
dr.sc.Tihomir Jukić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Željka Jurković, dipl.ing.arh.   Osijek
Vladimir  Kasun, dipl.ing.arh.   Zagreb
Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.   Zagreb
Neno Kezić, dipl.ing.arh.   Split
Nenad Kocijan, dipl.ing.arh.   Rijeka
Vesna Kresnik Vojnović, dipl.ing.arh.   Zagreb
Dino Krizmanić, dipl.ing.arh.   Pula
Tomislav Kukin, dipl.ing.arh.   Rijeka
Iskra Lukin, dipl.ing.arh.   Zagreb
Ivan Ljubićdipl.ing.arh.   Zagreb
Vlasta Marčić, dipl.ing.arh.   Split
Anđa Marić, dipl.ing.arh.   Vukovar
Mara Marić, dipl.ing.arh.   Dubrovnik
Melita Matasić Paić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Luka Matticchio, dipl.ing.arh.   Pula
Joško Miklo, dipl.ing.arh.   Dubrovnik
Ante Milas, dipl.ing.arh.   Split
Igor Miletić, dipl.ing.arh.   Presika, Labin
Dalija Milonjadipl.ing.arh.   Zagreb
Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.   Zagreb
Vedran Pedišić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Vladimir Petrović, dipl.ing.arh.   Karlovac
Vinko Penezić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Alan Leo Pleština, ing.arh.     Zagreb
Branimir Rajčić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh.   Rijeka
Davorin Raos, dipl.ing.arh.   Zagreb
Predrag Rechner, dipl.ing.arh.   Osijek
Doris Smirčićdipl.ing.arh.   Zadar
Lenka Šaran, dipl.ing.arh.   Zadar
Mira Tadej Crnković, dipl.ing.arh.   Zagreb
dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh    Zagreb
Matija Vinski, dipl.ing.arh.   Karlovac
Ivo Vojnović, dipl.ing.arh.   Split
Reno Vrbanec, dipl.ing.arh.   Nedelišće
Tonko Zaninović, dipl.ing.arh.   Zagreb
 
Materijali za skupštinu

UPRAVNI ODBOR HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Predsjednica
Željka Jurkovic, dipl.ing.arh.   Osijek
Članovi Upravnog odbora
Zoran Brakus, dipl.ing.arh   Varaždin
Rajka Bunjevac , dipl.ing.arh.   Zagreb
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.   Zagreb
Nenad Kocijan, dipl.ing.arh.   Rijeka
Ivan Ljubić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Vladimir Petrović, dipl.ing.arh.   Karlovac
Branimir Rajčić, dipl.ing.arh.   Zagreb
Lenka Šaran, dipl.ing.arh.   Zadar

NADZORNI ODBOR HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Srećko Merle, dipl.ing.arh. predsjednik,   Zagreb
Zdenko Selakovićdipl.ing.arh.   Karlovac
Tamara Stantić Brčić, dipl.ing.arh.   Zagreb

PREDSJEDNICA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Željka Jurković, dipl.ing.arh.   Osijek

VIŠI STEGOVNI SUD HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Jasna Pavičić, dipl. iur. Županijski sud u Zagrebu
Mirjana Rigljan, dipl. iur. Županijski sud u Zagrebu
Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh Zagreb
Robert Duić, dipl.ing.agr Zagreb
Marijan Gezi, dipl.ing.arh. Bjelovar
Robert Plejić, dipl.ing.arh. Split
Mario Šimunović, dipl.ing.arh. Zagreb

STEGOVNI SUD HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur. Općinski radni sud u Zagrebu
Dario Partl, dipl. iur. Općinski radni sud u Zagrebu
Gordana Mihela Grahovac, dipl. iur. Županijski sud u Zagrebu
Sanja Mazalin, dipl. iur. Županijski sud u Zagrebu
Siniša Pleše, dipl. iur. Županijski sud u Zagrebu
Mladen Kirin, dipl.ing.arh. Zagreb
Ivan Mucko, dipl.ing.arh. Zagreb
Igor Pangos, dipl.ing.arh. Rijeka
Jasmina Šokman Matulić, dipl.ing.arh. Samobor

STEGOVNA TUŽITELJICA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Željka Kolar Benak, dipl.ing.arh.   Zagreb

ZAMJENICI STEGOVNE TUŽITELJICE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Zoran Bare, dipl.ing.arh.   Zagreb
Kristijan Garaj, dipl.ing.arh.   Koprivnica
Damir Novoselec, dipl.ing.arh   Zagreb
Iris Vudrag, mag.ing.arh.   Zagreb