• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Savjetovanja

Hrvatska komora arhitekata omogućuje svojim članovima aktivno sudjelovanje u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za članove Komore.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u vezi s utvrđenom politikom i nadležnostima Komore.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte općih akata za koje su otvorena savjetovanja možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta i to e-mailom na adresu savjetovanje@arhitekti-hka.hr