• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Komunalno gospodarstvo

Zakoni

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  (NN 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, ukinut čl. 92. stavak 5, 32/20)
 • Zakon o grobljima
  (NN 19/98, 50/12)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu uređivanja obujma građevine za obračun komunalnog dopirinosa
  (NN 15/19)
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba
  (NN 143/98)
 • Pravilnik o grobljima
  (NN 99/02)

 

Odluke Vlade

 • Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
  (NN 87/15)

 

Naputci

 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
  (NN 23/18)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
  (NN 23/18)

 

Ostali akti

 • Podatak o prosječnim troškovima gradnje kubnog metra (m3) građevine u Republici Hrvatskoj
  (NN 98/18)