• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

487

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRODUŽENJU RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.
U Pravilniku o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« br. 87/10«) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Bodovi prikupljeni u šestoj godini razdoblja za praćenje stručnog usavršavanja od strane obveznika stručnog usavršavanja koji su u prvom petogodišnjem razdoblju prikupili propisani broj bodova prenose se u iduće petogodišnje razdoblje.«.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/2

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing. geod., v. r.