• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Stanovanje

Zakoni

 • Zakon o najmu stanova
  (NN 91/96, 48/98-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske: ukinute odrede čl.21.st.2., čl.31.st.2.podst.3., čl.39., čl.40.st.2., 66/98-ispravak Odluke, 22/06-prestaje važiti odredba članka 52. stavka 4., 68/18)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  (NN 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94-ispravak, 58/95, 11/96, 11/97-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-697/1995 od 29.siječnja 1997., 68/98, 96/99)
 • Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  (NN 120/00, 94/01,78/02)
 • Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
  (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/0986/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21-odluka Ustavnog suda)
  Napomena: Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4019/2019 i dr. od 4. svibnja 2021. ukinut je članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 66/19.).
 • Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
  (NN 22/06)
 • Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  (NN 31/11)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  (NN 78/15)
 • Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
  (NN 106/18 , 98/19, 82/23 )
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
  (NN 115/16106/18)

 

Uredbe

 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
  (NN 28/19)
 • Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
  (NN 24/19)
 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
  (NN 40/97117/05)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže
  (NN 35/92, 72/92, 83/93,110/93-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-204/1992 od 17.studenog 1993)
 • Uredba o održavanju zgrada
  (NN 64/97)
 • Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje
  (NN 38/24)
 • Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima
  (NN 38/24)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o najmu stambenih jedinica
  (NN 25/19, 89/22)
 • Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
 • (NN 106/04, 25/06, 121/11)
 • Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju prostora i uređaja za prikupljanje i odnošenje otpadnog materijala iz stambenih zgrada
  (NN 28/70)
 • Pravilnik (o visini naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove upravljanja stambenom zgradom)
  (NN 10/96)
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite
  (NN 38/11)
 • Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
  (NN 101/18)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  (NN 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  (NN 114/15, 122/15)
 • Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu
  (NN 101/18)

 

Ostali akti

 • Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  (NN 120/00)
 • Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava
  (NN 104/95)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja
  (NN 154/22)
 • Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  (NN 38/11)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
  (NN 78/21, 38/24)