• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Na temelju članka 19. stavak 32. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ br.15/2021), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, na svojoj 24. sjednici, održanoj 29. ožujka 2023. godine, donosi

 

O D L U K U

o raspisu Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2023. godini

 

Članak 1.

 

U Planu prihoda i rashoda HKA-a za 2023. godinu predviđen je iznos od 6.650,00 € za potporu Projekata članova HKA-a, koje aktivnosti su od interesa za arhitektonsku struku,  znanstveno i stručno istraživanje i vrednovanje hrvatske arhitekture, očuvanje hrvatske arhitektonske baštine te promicanje hrvatske arhitekture i hrvatskih arhitekata u zemlji i inozemstvu.

Članak 2.

HKA će navedena sredstva dodjeljivati za :

- izdavačke i publicističke djelatnosti - knjige, časopisi, tekstovi, eseji

- organizaciju izložbi

- organizaciju stručnih i znanstvenih predavanja, seminara i radionica

- uradci putem on-line elektroničkih medija – web-portali, aplikacije i sl.

 

Članak 3.

Pravo podnošenja prijava temeljem ovog javnog poziva imaju pojedinačno ili grupa prijavitelja, aktivnih članova HKA-a.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, a voditelj projekta može biti imenovan samo za jedan projekt.

 

Članak 4.

Javni poziv će se raspisati 1. travnja 2023. s rokom za dostavu prijava je 2. svibnja 2023. godine do 12.00 sati, isključivo na e-mail adresu: projekti@arhitekti-hka.hr  .

Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, prijave koje nisu dostavljene u roku ili na odgovarajućem Obrascu za prijavu projekta, neće se razmatrati.

 

Članak 5.

Novčani poticaji će se odobriti temeljem sljedećih kriterija:

 

- izvornost sadržaja / predmeta koji se istražuje / prezentira putem projekta, odnosno da isti ili slični projekti s predmetnim sadržajem nije prethodno realiziran u Hrvatskoj

- promicanje sadržaja ili aktivnosti u općem interesu hrvatske arhitekture i  hrvatskih arhitekata

- promicanje vrijednosti hrvatskog prostora, urbanizma i arhitekture u zemlji i inozemstvu

- istraživanje, čuvanje i prezentiranje hrvatske urbanističke i arhitektonske baštine

- istraživanje recentnih pojava i procesa u urbanizmu i arhitekturi, u stručnom, znanstvenom ili poslovnom/profesionalnom smislu

- doprinos popularizaciji arhitektonske djelatnosti u javnom prostoru

- realna i provediva financijska konstrukcija (troškovnik) projekta

- dokazima o sposobnosti prijavitelja i voditelja projekta putem priloženog životopisa i referentnim projektima

- cjelovit u sadržaju i formi i u potpunosti zatvorenog okvira 

- ocjenjen kao kvalitetan u smislu unaprjeđenja arhitektonske struke

- terminski započet s izgledom moguće brze realizacije

- krajnji termin realizacije programa zaključno do 1. prosinca 2022. godine

 

Članak 6.

Odluku o odobravanju sredstava donosi Upravni odbor HKA-a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava.

Temeljem javnog poziva odabrani prijavitelji će s HKA sklopiti poseban ugovor u kojem će se definirati međusobna prava i obveze, uključivši i isplatu odobrenih sredstava.

 

Članak 7.

Odluka o odobravanju  sredstava bit će javno objavljena na mrežnoj stranici HKA-a www.arhitekti-hka.hr  najkasnije do 15. svibnja 2023. godine. Isplata odobrenih sredstava uslijedit će po završetku Programa.

 

U Zagrebu, 29. ožujka 2023. godine

 

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata

 

OBRAZAC PRIJAVE

 

PRIJEDLOG UGOVORA