Temeljem članka 35. Stavak 7. Statuta HKA („Narodne novine“ broj 140/15, 43/17, 85/19) i članka 15. Stavak 1. Pravilnika o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatska komora arhitekata upućuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

ZA GODIŠNJU NAGRADU HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

ZA 2019. GODINU

1. Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) dodjeljuju se kao priznanja strukovne institucije za istaknuti doprinos u područjima arhitekture, urbanizma i konceptualnih istraživanja. Dodjeljuju se sljedeće godišnje nagrade Komore:

  • Medalja za arhitekturu,
  • Medalja za urbanizam i
  • Medalja za konceptualni poduhvat.

2. Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se autorima i autorskim timovima, od kojih je barem jedan član Komore, koji su hrvatski državljani.

3. Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Komore mogu davati svi članovi Komore, tijela Komore, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, te sve pravne i fizičke osobe.

4. Prijedlozi za dodjelu godišnje nagrade moraju se ispuniti na obrascu koji se može preuzeti na web stranici www.arhitekti-hka.hr ili ovdje.

5. Popunjeni obrazac i grafički prilozi predaju se u zapečaćenom omotu na adresu:

                                    Hrvatska komora arhitekata

                                    Ulica grada Vukovara 271/2

                                    10000 Zagreb

                                    s naznakom „Prijava za godišnje nagrade Komore“

6. Datum objave javnog poziva je ponedjeljak, 13. siječanj 2020. godine.

7. Rok za predaju prijedloga za nagrade je ponedjeljak,10. veljače 2020. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.

8. Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu: 

- akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh.

- Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh.

- prof. Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

- akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh.

- prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

9. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata od 02.veljače 2017. godine te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata od 25. siječnja 2018. godine. Redakcijski pročišćeni tekst Pravilnika može se preuzeti na na web stranici www.arhitekti-hka.hr ili ovdje.

Hrvatska komora arhitekata

Klasa: 060-01/20-01/01

Urbroj: 505-01-20-01

Zagreb, 13. siječanj 2020. god.