• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Obrazac prijave za godišnju nagradu

Temeljem članka 7. stavak 15. Statuta HKA („Narodne novine“ broj 15/21) i članka 15. Pravilnika o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatska komora arhitekata upućuje

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

KOJA SE DODJELJUJE U 2024. GODINI

 

1. Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora) su priznanja najveće strukovne institucije iz djelokruga arhitekture i urbanizma, koja se dodjeljuju pravnim subjektima, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i pojedincima za postignuća važna za doprinos u području strukovne djelatnosti u kategorijama:

Medalja za doprinos kulturi građenja,

Medalja za planiranje prostora i

Medalja za inovacije i održivost u arhitekturi.

2. Prijedloge za dodjelu godišnje nagrade Komore mogu dati znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, tijela Komore te sve pravne i fizičke osobe.

3. Prijedlozi za dodjelu godišnje nagrade moraju se ispuniti na obrascu koji se može preuzeti OVDJE.

4. Popunjeni obrazac i grafički prilozi dostavljaju se

elektroničkom poštom na adresu arhitekti@arhitekti-hka.hr s nazivom predmeta elektroničke pošte „Prijava za godišnje nagrade Komore“

ili

se predaju u zapečaćenom omotu na adresu

Hrvatska komora arhitekata
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

s naznakom "Prijava za godišnje nagrade Komore".

5. Datum objave javnog poziva je 10. siječnja 2024.

6. Rok za predaju prijedloga za nagrade je ponedjeljak, 12. veljače 2024. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.

7. Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovano je Povjerenstvo  za nagrade u sastavu:

Zoran Boševski, dipl. ing. arh., predsjednik

Jelena Borota, mag. ing. arch.

Mirjana Pintar, dipl. ing. arh.

Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.

Daniela Škarica, dipl. ing. arh.

8. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata od 15. prosinca 2023.godine.

Hrvatska komora arhitekata

Klasa: 025-03723-01/17

Urbroj: 251-505-01-23-5