Temeljem članka 7. Stavak 15. Statuta HKA („Narodne novine“ broj 15/21) i članka 15. Pravilnika o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatska komora arhitekata upućuje
 
JAVNI POZIV
 
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
 
ZA GODIŠNJU NAGRADU HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA
 
ZA 2022. GODINU
 
1. Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora) su priznanja najveće strukovne institucije iz djelokruga arhitekture i urbanizma, koja se dodjeljuje pravnim subjektima, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i pojedincima za postignuća važna za doprinos u području strukovne djelatnosti:
 
Medalja za doprinos kulture građenja,
Medalja za planiranje prostora i
Medalja za inovacije i održivost u arhitekturi.
 
2. Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se pravnim subjektima, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i pojedincima za postignuća važna za doprinos u području strukovne djelatnosti.
 
3. Svi članovi Komore mogu davati prijedloge za godišnje nagrade Komore. Osim članova Komore, prijedloge za godišnje nagrade Komore mogu dati znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, te sve pravne i fizičke osobe.
 
4. Prijedlozi za dodjelu godišnje nagrade moraju se ispuniti na obrascu koji se može preuzeti OVDJE.
 
5. Popunjeni obrazac i grafički prilozi predaju se u zapečaćenom omotu na adresu:
 
Hrvatska komora arhitekata
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb
 
s naznakom „Prijava za godišnje nagrade Komore“
 
6. Datum objave javnog poziva je petak, 24. veljače 2023. godine.
 
7. Rok za predaju prijedloga za nagrade je ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.
 
8. Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu: 
 
Zoran Boševski, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Jelena Borota, mag. ing. arch.
Blanka Levačić, mag. ing. arch.
Mirjana Pintar, dipl. ing. arh.
 
9. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata od 22. veljače 2023. godine. Tekst Pravilnika može se preuzeti OVDJE.
 
 
Hrvatska komora arhitekata
 
Klasa: 025-03/23-01/04
Urbroj: 251-505-01-23-03
 
Zagreb, 23. veljače 2023. god.