URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove pomoćnica predstojnice 
Željka Abramović 
Adresa: 10000 Zagreb, Ul.grada Vukovara 72/IV
tel: +385 (01) 6345 -132 
faks: +385 (01) 6345 -150
Ispostava u Dugom Selu Voditelj ispostave: Štefica Špiljar
Adresa: 10370 Dugo Selo, J. Zorića 1
tel: +385 (01) 2753-019
faks: +385 (01) 2753-080
Ispostava u Ivanić Gradu Voditelj ispostave: Renata Bagarić 
Adresa: 10310 Ivanić Grad, Trg V. Nazora 1
tel: +385 (01) 2888-988
faks: +385 (01) 2888-983
Ispostava u Jastrebarskom Voditelj ispostave: Gordana Pavković-Pasecky 
Adresa: 10450 Jastrebarsko, V. Mačeka 2
tel: +385 (01) 6281-115 
faks: +385 (01) 6284-660
Ispostava u Samoboru Voditelj ispostave: Anica Cvetković 
Adresa: 10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5
tel: +385 (01) 3378-280
faks: +385 (01) 3363-510
Ispostava u Sv. Ivanu Zelini Voditelj ispostave: Josip Zmiša
Adresa: 10380 Sv. I. Zelina, Trg A. Starčevića 12
tel: +385 (01) 2060-044
faks: +385 (01) 2061-100
Ispostava u Velikoj Gorici Voditelj ispostave: Zlatko Šorša
Adresa: 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava34
tel: +385 (01) 6221-292 
faks: +385 (01) 6221-292
Ispostava u Vrbovcu Voditelj ispostave: Jadranka Macut
Adresa: 10340 Vrbovec, Trg P. Zrinskog 9
tel: +385 (01) 2727-002
faks: +385 (01) 2727-002
Ispostava u Zaprešiću Voditelj pododsjeka: Borislav Huić
Adresa: 10290 Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1
tel: +385 (01) 3315-111 (239)
faks: +385 (01) 3315-111 (239)

URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo u Krapini Pomoćnik predstojnika: Silvija Horvat
Adresa: 49000 Krapina, Magistratska 1
tel: +385 (049) 329-132
faks: +385 (049) 329-211
Ispostava u Donjoj Stubici Voditelj ispostave: Snježana Gabor
Adresa: 49240 Donja Stubica, Trg M. Gupca 20
tel: +385 (049) 286-120
faks: +385 (049) 287-674
Ispostava u Klanjcu Voditelj ispostave: Štefica Karamatić
Adresa: 49290 Klanjec, Trg mira 11
tel: +385 (049) 550-362
faks: +385 (049) 550-056
Ispostava u Pregradi Voditelj ispostave: Vesna Narančić
Adresa: 49218 Pregrada, J. K. Tuškana 2
tel: +385 (049) 376-102
faks: +385 (049) 376-105
Ispostava u Zaboku Voditelj ispostave: Vesna Ostojić
Adresa: 49210 Zabok, Kumrovečka 6
tel: +385 (049) 223-533
faks: +385 (049) 221-309
Ispostava u Zlataru Voditelj ispostave: Ljerka Kereša-Mort
Adresa: 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
tel: +385 (049) 466-122
faks: +385 (049) 467-261

URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO–MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Sisku Pomoćnik predstojnika: Đurđica Antolčić
Adresa: 44000 Sisak, S. i A. Radića 30/III
tel: +385 (044) 524-377
faks: +385 (044) 524-358
Ispostava u Kutini Voditelj ispostave: Eduard Gelušić
Adresa: 44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12
tel: +385 (044) 683-459
faks: +385 (044) 683-451
Ispostava u Novskoj Voditelj ispostave: Milka Milojević
Adresa: 44330 Novska Trg F. Tuđmana 2
tel: +385 (044) 600-250
faks: +385 (044) 601-130
Ispostava u Petrinji Voditelj ispostave: Srećko Rajan
Adresa: 44250 Petrinja, Gundulićeva 2
tel: +385 (044) 815-113
faks: +385 (044) 815-264

URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Karlovcu Pomoćnik predstojnika: Lidija Kuzman
Adresa: 47000 Karlovac, Križanićeva 11
tel: +385 (047) 615-922
faks: +385 (047) 615-941
Ispostava u Ogulinu Voditelj ispostave: Nikola Magdić
Adresa: 47300 Ogulin, B. Frankopana 11
tel: +385 (047) 522-074
faks: +385 (047) 522-074
Ispostava u Dugoj Resi Voditelj ispostave: Đurđica Brozović
Adresa: 47250 Duga Resa, Trg sv. Jurja 1
tel: +385 (047) 844-235
faks: +385 (047) 844-235
Ispostava u Slunju Voditelj ispostave: 
Adresa: 47240 Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9
tel: +385 (047) 777-766
faks: +385 (047) 777-766
Ispostava u Ozlju Voditelj ispostave: Sonja Čapin-Šegavić
Adresa: 47280 Ozalj, Kurilovac 1
tel: +385 (047) 73 19 79
faks: +385 (047) 73 19 79

URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove U Varaždinu Pomoćnik predstojnika: Stanko Vitez
Adresa: 42000 Varaždin, Vrazova 4
tel: +385 (042) 394-107
faks: +385 (042) 210-609
Ispostava u Ivancu Voditelj ispostave: Verica Ribič
Adresa: 42240 Ivanec, Đ. Arnolda 11
tel: +385 (042) 781-122
faks: +385 (042) 781-122
Ispostava u Ludbregu Voditelj ispostave: Marko Šoša
Adresa: 42230 Ludbreg, Trg sv. Trojstva bb
tel: +385 (042) 810-922
faks: +385 (042) 810-922
Ispostava u Novom Marofu Voditelj ispostave: Dubravka Đurkan-Horvat
Adresa: 42220 Novi Marof, Trg Hrv. Državnosti 1
tel: +385 (042) 205-360
faks: +385 (042) 205-360

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Koprivnici Pomoćnik predstojnika: Dražen Kozjak
Adresa: 48000 Koprivnica, Ul. A. Nemčića 5
tel: +385 (048) 658-135
faks: +385 (048) 658-131
Ispostava u Đurđevcu Voditelj pododsjeka: Josip Herent
Adresa: 48350 Đurđevac, S. Radića 1
tel: +385 (048) 818 402
faks: +385 (048) 818-400
Ispostava u Križevcima Voditelj ispostave: Vesna Teblan
Adresa: 48260 Križevci, I. Z. Dijakovečkog 18/I.
tel: +385 (048) 720 -304
faks: +385 (048) 720-351

URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Bjelovaru Pomoćnik predstojnika: Marijan Radoš
Adresa: 43000 Bjelovar, A. Starčevića 8
tel: +385 (043) 278- 131
faks: +385 (043) 278- 349
Ispostava u Daruvaru Voditelj ispostave: Damir Geroć
Adresa: 43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
tel: +385 (043) 331- 925
faks: +385 (043) 335-483
Ispostava u Garešnici Voditelj ispostave: Dalibor Jurina
Adresa: 43280 Garešnica, V. Nazora 22
tel: +385 (043) 531-166
faks: +385 (043) 531-548
Ispostava u Grubišnom Polju Voditelj ispostave: Ankica Badnjević
Adresa: 43290 Grubišno Polje, Trg bana Jelačića 1
tel: +385 (043) 485-022
faks: +385 (043) 485-042
Ispostava u Čazmi Voditelj ispostave: Vladimir Ožegović
Adresa: 43240 Čazma, M. Novačića 13
tel: +385 (043) 771-475
faks: +385 (043) 772-262

URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO–GORANSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Rijeci Pomoćnik predstojnika: Ljiljana Buljan
Adresa: 51000 Rijeka, Riva 10
tel: +385 (051) 354-132
faks: +385 (051) 354-181
Ispostava u Crikvenici Voditelj ispostave: Čedomir Dračić
Adresa: 51260 Crikvenica, Ul. kralja Tomislava 85 A
tel: +385 (051) 780-444
faks: +385 (051) 780-401
Ispostava u Čabru Voditelj ispostave: Vera Malnar
Adresa: 51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2
tel: +385 (051) 821-022
faks: +385 (051) 875-126
Ispostava u Delnicama Voditelj ispostave: Zdenko Holenko
Adresa: 51300 Delnice, A. Starčevića 4
tel: +385 (051) 812-122
faks: +385 (051) 812-1 02
Ispostava u Krku Voditelj ispostave: Vlado Kirinčić
Adresa: 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3
tel: +385 (051) 221-208
faks: +385 (051) 222-656
Ispostava u Malom Lošinju Voditelj ispostave: Šime Fučić
Adresa: 51550 Mali Lošinj, Riva loš. kapetana 7
tel: +385 (051) 231-424
faks: +385 (051) 231-252
Ispostava u Opatiji Voditelj ispostave: Velimir Herman
Adresa: 51410 Opatija, Ul. maršala Tita 4
tel: +385 (051) 701-331, 701-308
faks: +385 (051) 701-579
Ispostava u Rabu Voditelj ispostave: Zoran Pende
Adresa: 51280 Rab, Poslovni centar Mali Palit
tel: +385 (051) 724-158
faks: nema
Ispostava u Vrbovskom Voditelj ispostave: Anđelka Mamula
Adresa: 51326 Vrbovsko, Dobra 4
tel: +385 (051) 875-106, 875-112
faks: +385 (051) 875-126

URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Gospiću Voditelj službe: Katica Prpić
Adresa: 53000 Gospić, Budačka 55
tel: +385 (053) 560-586
faks: +385 (053) 560-586
Ispostava u Senju Voditelj ispostave: Sanja Tomljenović Adresa: 53270 Senj, Trg Cilnica tel: +385 (053) 882-828
faks: +385 (053) 881-132
Ispostava u Novalji Voditelj pododsjeka: Dubravko Špelić
Adresa: 53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
tel: +385 (053) 662-044
faks: +385 (053) 662-044
Ispostava u Otočcu Voditelj ispostave: Tihomir Šimunić
Adresa: 53220 Otočac, Kralja Zvonimira 8
tel: +385 (053) 773-287
faks: +385 (053) 771-085

URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO – PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo u Virovitici Pomoćnik predstojnika: Vesna Tot
Adresa: 33000 Virovitica, Trg Lj. Patačića 1
tel: +385 (033) 743-172
faks: +385 (033) 743-137
Ispostava u Orahovici Samostalni izvršitelj: Ankica Knežević
Adresa: 33515 Orahovica. F. Gavrančića 6
tel: +385 (033) 673-351
faks: +385 (033) 673-125
Ispostava u Slatini Samostalni izvršitelj: Vesna Iviček
Adresa: 33520 Slatina, Trg Sv. Josipa bb
tel: +385 (033) 551-357
faks: +385 (033) 551-357

URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO – SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za gospodarstvo, zaštitu okoliša i graditeljstvo u Požegi Pomoćnik predstojnika: Marijanka Busnovac
Adresa: 34000 Požega, Županijska 11
tel: +385 (034) 290-163
faks: +385 (034) 290-104
Ispostava u Pakracu Voditelj ispostave: Boris Pleša
Adresa: 34550 Pakrac, Trg bana Jelačića 18
tel: +385 (034) 440-402
faks: +385 (034) 411-032

URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Slavonskom Brodu Pomoćnik predstojnika: Duško Medaković
Adresa: 35000 Slavonski Brod, Trg pobjede bb
tel: +385 (035) 448-589
faks: +385 (035) 448-592
Ispostava u Novoj Gradiški Voditelj ispostave: Zorislav Trobić
Adresa: 35400 Nova Gradiška,, Trg kralja Tomislava 1
tel: +385 (035) 364-964
faks: +385 (035) 362-586

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Zadru Voditelj odsjeka: Srđaan Benković
Adresa: 23000 Zadar, I. Mažuranića bb
tel: +385 (023) 350-135
faks: +385 (023) 350-139
Ispostava u Biogradu na moru Voditelj ispostave: Marinko Čupić
Adresa: 23210 Biograd na moru, Trg kralja Tvrtka 1
tel: +385 (023) 383-160
faks: +385 (023) 385-117
Ispostava u Benkovcu
U radu
Voditelj ispostave: Grozdana Franov-Živković
Adresa: Benkovac, 
Trg domovinske zahvalnosti 5
tel: +385 (023) 681-440
faks: +385 (023) 681-522
Ispostava u Gračacu
U radu
Voditelj ispostave: Željko Vidučić
Adresa: Gračac, 
Poljana sv. Jurja 1
tel: +385 (023) 773-833
faks: +385 (023) 773-025
Ispostava u Pagu Voditelj ispostave: Zvjezdana Fabijanić
Adresa: 53290 Pag, Koludraška 13
tel: +385 (023) 611-149
faks: +385 (023) 611-276

URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO- BARANJSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Osijeku Pomoćnik predstojnika: Stjepan Viduka
Adresa: 31000 Osijek, Županijska 4
tel: +385 (031) 221-132
faks: +385 (031) 221-160
Ispostava u Belom Manastiru Voditelj ispostave: Vinko Guksić
Adresa: 31300 Beli Manastir, Trg kralja Tomislava 53A
tel: +385 (031) 702-574
faks: +385 (031) 703-876
Ispostava u Donjem Miholjcu Voditelj ispostave: Branko Matijević
Adresa: 31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1
tel: +385 (031) 630-330
faks: +385 (031) 632-221
Ispostava u Đakovu Voditelj ispostave: Branka Živković
Adresa: 31400 Đakovo, A. Stepinca 10
tel: +385 (031) 811-129
faks: +385 (031) 811-116
Ispostava u Našicama Voditelj ispostave: Blaženko Rendulić
Adresa: 31500 Našice, Pejačevićev trg 7
tel: +385 (031) 614-492
faks: +385 (031) 613-699
Ispostava u Valpovu Voditelj ispostave: Maja Biro
Adresa: 31550 Valpovo, Trg kralja Petra Krešimira IV/1.
tel: +385 (031) 654-040
faks: +385 (031) 651-006

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Šibeniku Željko Šain
Adresa: 22000 Šibenik, V. Nazora 1/III.
tel: +385 (022) 219-843
faks: +385 (022) 212-618
Ispostava u Kninu Voditelj ispostave: Ružica Galić
Adresa: 22300 Knin, Dr. Franje Tuđmana 2
tel: +385 (022) 244-337
faks: +385 (022) 244-336
Ispostava u Drnišu Voditelj ispostave: Ivan Burić
Adresa: 22320 Drniš, Kralja Tomislava 4
tel: +385 (022) 887-076
faks: +385 (022) 886-993

URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO – SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Vinkovcima Pomoćnik predstojnika: Silvana Tvrz
Adresa: Vukovar, 
Županijska 11
tel: +385 (032) 492-033
Ispostava u Vukovaru Voditelj ispostave: Štefica Božić
Adresa: Vinkovci,
Glagoljaška 27/III
tel: +385 (032) 344-111,
032/344-162
faks: +385 (032) 344-096
Ispostava u Županji Voditelj ispostave: Franjo Ferenci
Adresa: 32270 Županja, J.J. Strossmayera 18
tel: +385 (032) 831 609
faks: +385 (032) 831 199
Ispostava u Iloku Voditelj ispostave: Franjo Ferenc
Adresa: 32236 Ilok, Trg N. Iločkog 16
tel: +385 (032) 590-102
faks: +385 (032) 590-102

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Splitu Pomoćnik predstojnika: Antonija Vrlić
Adresa: 21000 Split, Vukovarska 1
tel: +385 (021) 300-132
faks: +385 (021) 300-150
Ispostava u Hvaru(stara ispostava u Jelsi seli u Hvar pa će naknadno javiti podatke ) Voditelj ispostave: Pera Anić-Matić
Adresa: Hvar, Fabrika bb
tel: +385 (021) 741-126
faks: +385 (021) 741-633
Ispostava u Imotskom Voditelj ispostave: Ante Lubina
Adresa: Imotski, 
A. Starčevića 23
tel: +385 (021) 842-354
faks: +385 (021) 841-306
Ispostava u Trogiru Voditelj ispostave: Pavle Gulišija
Adresa: 21220 Trogir, Trg Pavla Pape II. br. 1
tel: +385 (021) 881-229
faks: +385 (021) 881-777
Ispostava u Komiži Voditelj ispostave: Petar Petric
Adresa: 21485 Komiža, Trg 30.svibnja 1992. br 1
tel: +385 (021) 713-472
faks: +385 (021) 711-057
Ispostava u Solinu Voditelj ispostave: Ines Grubišić
Adresa: 21210 Solin, Kralja Zvonimira 81
tel: +385 (021) 210-144
faks: +385 (021) 210-144
Ispostava u Supetru Voditelj ispostave: Matko Martinić
Adresa: Supetar,
M. Vodanovića 26
tel: +385 (021) 630-516
faks: +385 (021) 630-635
Ispostava u Omišu Voditelj ispostave: Nansy Alač-Kadić
Adresa: 21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 1
tel: +385 (021) 862-149
faks: +385 (021) 862-140
Ispostava u Sinju Voditelj ispostave: Tonka Gaurina
Adresa: 21230 Sinj, Dragašev prolaz 10
tel: +385 (021) 821-124
faks: +385 (021) 821-506
Ispostava u Kaštelima Voditelj ispostave: Zdravka Bakotin
Adresa: 21212 Kaštel Sućurac, Braće Radića 1
tel: +385 (021) 226-133
faks: +385 (021) 226-110
Ispostava u Makarskoj Voditelj ispostave: Lori Veličković
Adresa: 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1
tel: +385 (021) 611-777
faks: +385 (021) 612-046
Ispostava u Vrgorcu Voditelj ispostave: Dalibor Dropulić
Adresa: 21276 Vrgorac, Tina Ujevića 8
tel: +385 (021) 675-000
faks: +385 (021) 674-144

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKA ŽUPANIJA

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Puli Pomoćnik predstojnika: Mladen Kancelar
Adresa: 52000 Pula, Splitska 14
tel: +385 (052) 371-182
faks: +385 (052) 371-132
Ispostava u Bujama Voditelj ispostave: Mirjana Borčić
Adresa: 522460 Buje, Nikole Tesle 2/II.
tel: +385 (052) 772-445
faks: +385 (052) 772-140
Ispostava u Buzetu Voditelj ispostave: Snježana Basaneže Pavletić
Adresa: 52420 Buzet, II. Istarske brigade 11.
tel: +385 (052) 695-221
faks: +385 (052) 695-231
Ispostava u Labinu Voditelj ispostave: Vilim Ipavec
Adresa:52220 Labin, Trg M. Tita 11
tel: +385 (052) 866-804
faks: +385 (052) 866-844
Ispostava u Pazinu Voditelj ispostave: Mate Krizman
Adresa: 52400 Pazin, M. B. Rašan 2/1
tel: +385 (052) 600-121
faks: +385 (052) 600-120
Ispostava u Poreču Voditelj ispostave: Nada Baračić Banko
Adresa: 52440 Poreč, Obala m. Tita 4
tel: +385 (052) 409 103
faks: +385 (052) 409 117
Ispostava u Rovinju Voditelj ispostave: 
Verica Benažić
Adresa: 52210 Rovinj, Trg Matteoti 1 
tel: +385 (052) 805-258
faks: +385 (052) 813-331

URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Dubrovniku Pomoćnik predstojnika: Ivo Žeravica
Adresa: 20000 Dubrovnik, A. Starčevića 67
tel: +385 (020) 351-175
faks: +385 (020) 411-487
Ispostava u Korčuli Voditelj ispostave: Nikola Biliš
Adresa: 20260 Korčula, Trg B. Radića 1
tel: +385 (020) 711-106
faks: +385 (020) 711- 726
Ispostava u Lastovu
U radu
Voditelj ispostave: Jaka Jurica
Adresa: Lastovo, 
Pjevor bb
tel: +385 (020) 801-028
faks: +385 (020) 801-077
Ispostava u Metkoviću Voditelj ispostave: Mile Milić
Adresa: 20350 Metković, S. Radića 3
tel: +385 (020) 681-155
faks: +385 (020) 680-405
Ispostava u Pločama Voditelj ispostave: Julijano Dropulić
Adresa: 20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 16
tel: +385 (020) 679-135
faks: +385 (020) 801-088

URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo u Čakovcu Pomoćnik predstojnika: Melanija Car
Adresa: 40000 Čakovec, R. Boškovića 2
tel: 0 +385 (040)374-260
faks: +385 (040) 374-260
Ispostava u Prelogu Voditelj ispostave: dipl. pravnik Alen Babović
Adresa: 40323 Prelog , Trg Slobode 1
tel: +385 (040) 646-565
faks: +385 (040) 646-716

PODRUČNI UREDI GRAD ZAGREB

NAZIV UREDA PODACI TEL/FAKS
Odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Načelnica odjela: Tamara Petrić-Jankov
Adresa: Zagreb, Trg S. Radića 1
tel: +385 (01) 6101-133
faks: +385 (01) 6101-298
Središnji odsjek za graditeljstvo Šef odsjeka: Vladimir Berković
Adresa: Zagreb, Trg S. Radića 1
tel: +385 (01) 6101-116
faks: +385 (01) 6101-298
Središnji odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Šef odsjeka: Marina Šulentić
Adresa: Zagreb, Trg S. Radića 1
tel: +385 (01) 6101-128
faks: +385 (01) 6101-298
I. PO Centar Črnomerec Voditelj odsjeka: Dubravka Gracin
Adresa: Zagreb, Trg francuske Republike 15
tel: +385 (01) 6101-700
faks: +385 (01) 6101-771
II. PO Medveščak-Maksimir Voditelj odsjeka: Zdravka Weber-Jagić
Adresa: Zagreb, Draškovićeva 15
tel: +385 (01) 4603-555
faks: +385 (01) 4603-538
III. PO Dubrava Voditelj odsjeka: Senka Brozović
Adresa: Zagreb, Dubrava 49
tel: +385 (01) 2991-555
faks: +385 (01) 2991-279
IV. PO Peščenica Voditelj odsjeka: Zlatko Smoljan
Adresa: Zagreb, Zapoljska 1
tel: +385 (01) 2333-7 77
faks: +385 (01) 2334-261
V. PO Novi Zagreb Voditelj odsjeka: Neda Šutalo
Adresa: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
tel: +385 (01) 6585-555
faks: +385 (01) 6585-614
VI. PO Trešnjevka Voditelj odsjeka: Diana Salopek-Končar
Adresa: Zagreb, Park stara Trešnjevka 2
tel: +385 (01) 3027-233
faks: +385 (01) 3024-238
VII. PO Susedgrad Voditelj odsjeka: Božena Junković
Adresa: Zagreb, Sigetje 2
tel: +385 (01) 3455-155
faks: +385 (01) 3454-074
VIII. PO Sesvete Voditelj odsjeka: Pero Ćurković
Adresa: Zagreb, Trg D. Domjanića 4
tel: +385 (01) 6101-600
faks: +385 (01) 6101-608