DRŽAVNE USTANOVE

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske

p.p. 75
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 3657-394,
6157-390
fax: +385 (01) 6157-389
dgu@dgu.tel.hr
http://www.dgu.tel.hr/

Državni inspektorat Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 78
p.p. 73
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 6106-111,
6106-115
fax: +385 (01) 6109-115
info@dirh.hr
http://www.dirh.hr

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 6106-111,
6106-100, 6106-101
fax: +385 (01) 6112-017
ipo.croatia@patent.tel.hr
http://www.dziv.hr

JAVNE USTANOVE

Agencija za zaštitu okoliša

Ulica Grada Vukovara 78/III
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 610-6391
fax: +385 (01) 6112-073
www.azo.hr

Hrvatski restauratorski zavod

Grškovićeva 23
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 4684-599
fax: +385 (01) 4683-289
uprava@h-r-z.hr
www.h-r-z.hr

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Savska cesta 41/VII
p.p. 32
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 6176-448
fax: +385 (01) 6176-450
agencija.ztn@crocompet.hr
www.crocompet.hr

Hrvatska gospodarska komora

Rooseveltov trg 2
p.p. 630
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 4561-555
fax: +385 (01) 4828-380
hgk@hgk.hr
www.hgk.hr

Hrvatska uprava za ceste

Vončinina 3
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 4617-422,
4617-188, 4617-610
fax: +385 (01) 4617-222, 4617-215
 

Hrvatski geodetski institut

Savska c. 41/XVI
p.p. 19
10144 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 6312-400
fax: +385 (01) 6312-410
hgi@hgi.hinet.hr
www.hinet.hr/hgi

Narodne novine d. d.

Ratkajev prolaz 4
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 4501-310
fax: +385 (01) 4501-349
www.nn.hr

Financijska agencija (FINA)

Koturaška 43
10000 Zagreb
tel: (01) 6127 111,
6171-546
Fax: (01) 6128 180,
6128-089
www.fina.hr

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 4561-222
fax: +385 (01) 4828-079
info@arhitekt.hr
www.arhitekt.hr

Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Drinska 16a, Crkvena 21
31000 Osijek
Hrvatska
tel: +385 (31) 274-377,
530-352
fax: +385 (31) 274-444,
530-354
www.gfos.hr

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kačićeva 26
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 (01) 4561-222
fax: +385 (01) 4561-206
gf@grad.hr
www.grad.hr

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Viktora Cara Emina 5
51000 Rijeka
Hrvatska
tel: +385 (51) 352-111,
352-100
fax: +385 (51) 332-816
dekanat@gradri.hr
www.gradri.hr

Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Matice Hrvatske 15
21000 Split
Hrvatska
tel: +385 (21) 303-333
fax: +385 (21) 465-117
dekan@gradst.hr
www.gradst.hr