• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

12/03/2024

Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja „SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI“.

Natječaj je urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovni, opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju jednostupanjski, anonimni javni.
 
Registarski broj natječaja je 147-23/KO-UAKL/NJN
 
RASPISIVAČ: GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
 
Odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnica Nika Silić Maroević
 
PROVODITELJ NATJEČAJA: U.O.A. Miljenko Bernfest j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja „SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI ”
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora pravo sudjelovanja imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Miloš Pecotić, dipl.ing.arh. ovl. arh. – predsjednik Ocjenjivačkog suda;
Nika Silić Maroević, gradonačelnica Korčule;
Daniela Farčić, dipl.ing.arh.
 
Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda:
Marija Burmas, dipl.ing.arh.
 
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 16 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene sljedeće nagrade:
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 5.225,96 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“
Autori:ONDA ARHITEKTURA d.o.o.; Mia Depolo; Nika Dželalija; Marin Penava; Dora Ramušćak; Krešimir Renić
 
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od 3.135,58 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „12“
Autori: Andrea Čeko; Mia Martinović; Ema Pečenković; Paula Dagmar Petrović
 
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od 2.090,38 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „09“
Autori: Doni Šimunović; Kata Marunica; Nenad Ravnić; Frane Dumandžić
 
 
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14). 
 
Ocjenjivački sud