• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Red.
broj

NAZIV NATJEČAJA

DATUM ZAPRIMANJA

RASPISIVAČ/
ORGANIZATOR I PROV

ODITELJ

REGISTARSKI BROJ

188

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije građevine Stare uljare (Ljetnikovac Ivanišević) i izgradnje nove crkve u Tučepima

16.06.2014.

Općina Tučepi

Društvo arhitekata Splita

188-15-TU-IUA

187.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

12.07.2014.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

187-14-ZG-IAU

186.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sastavnice Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko biokemijskog fakulteta, na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, a potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a)

12.07.2014.

Sveučilište u Zagrebu

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

186-14-ZG-IAU

185.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi Dubrovačkoj

12.07.2014.

Općina Župa Dubrovačka i Dubrovačka biskupija

Udruženje hrvatskih arhitekata

185-14-DU-IAU

184.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPOC-CKOIE)

05.06.2014.

Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovatnivnih tehnologijskih poduzeća

Društvo arhitekata Varaždin

184-14-VŽ-AU

183.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja benzinske postaje KMAN JUG u Splitu (zvr. „zelene postaje“) – energija za budućnost

11.07.2014.

Društvo arhitekata Split (DAS)

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

183-14-ST-UA

182.

Natječaj za izradu idejnog rješenja stambeno-poslovne gradnje uz Aveniju Dubrovnik-Središće-Novi Zagreb-blok planske oznake „J“

10.07.2014.

OPOROVEC GRADNJA d.o.o.

STIMAR d.o.o.

182-14-ZG-UA

181.

Natječaj za izradu idejnog rješenja građevine javne i društvene namjene – Gimnazije i srednje škole Benedikta Kotruljevića u Mikulićima, Zagreb

24.06.2014.

GIMNAZIJA I SREDNJA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE KATJA ZORIĆ

181-14-ZG-AU

180.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2 južno od Jadranske avenije u Zagrebu

30.06.2014.

LAN NEKRETNINE d.o.o.

MATRIX-d-inženjering d.o.o.

180-14-ZG-IAU

179.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve i Pastoralnog Centra s dječjim vrtićem na području Brigi-Lokvice u Trogiru

09.04.2014.

NADBISKUPIJA SPLITSKO MAKARSKA

GEOPROJEKT d.o.o.

179-14-TR-AU

178.

Natječaj za izradu idejnog rješenja poslovnog kompleksa uz Radničku cestu u Zagrebu

12.06.2014.

DEFINIO-NEKRTNINE d.o.o.

STIMAR d.o.o.

178-14-ZG-AU

176.

Natječaj za izradu idejno arhitektonskog rješenja Islamskog centra u Osijeku

28.04.2014.

Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Osijek

Društvo arhitekata grada Osijeka

176-14-OS-IA

175.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja uređenja Velikog trga i Parka novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova.

24.12.2013.

Grad Novigrad – Cittanova

Društvo arhitekata Istre

175-14-NG-AU

174.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za gradnju poslovno-stambenog kompleksa u Zagrebu, Ilica 212-214

03.02.2014.

STANOGRAD stambeno-graditeljska zadruga iz Zagreba

PROJEKTI MARTINOVIĆ d.o.o. iz Zagreba

174-14-ZG-A

173.

Natječaj za izradu arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM, Interpolacija između objekata Ilica 83 i Ilica 87, Zagreb

21.01.2014.

Sveučilište u Zagrebu

Udruženje hrvatskih arhitekata

173-14-ZG-AU

172.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za gradnju poslovno-stambenog kompleksta u Zagrebu, Ilica 212-214

27.11.2013.

STANOGRAD stambeno-graditeljska zadruga iz Zagreba

PROJEKTI MARTINOVIĆ d.o.o. iz Zagreba

172-13-ZG-UA

171.

Otvoreni natječaj za izradu idejnog urbanističko – arthitektonskog rješenja „SELCE-TRG PALIH BORACA“

19.11.2013.

Grad Crikvenica

Sanja Šutalo Vukelić, ovl.arh.

171-13-SE-UA

170.

Natječaj za izradu idejnog likovnog i urbanističko-.arhitektonskog rješenja spomen-obilježja

31.07.2013.

Republika Hrvatska Ministarstvo branitelja

Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi

170-13-ZG-LUA

169.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ugla Banjavčićeva/ Heinzelova

04.02.2013.

ASTORIJA d.o.o. i gđa Marija Krolo

XYZ ARHITEKTURA d.o.o.

169-13-ZG-UA

168.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i pratećih sadržaja i za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja na anketnoj razini hotela visoke kategorije i pratećih sadržaja

03.07.2013.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Društvo arhitekata Zagreb

168-13-VŽ-UA

167.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa „Međugorska“

14.05.2013.

Grad Zagreb

AG Planum d.o.o.

167-13-ZG-UA

166.

Natječaj za izradu idejno urbanističko-arhitektonskog rješenja benzinske postaje Stupnik Istok – „Energija za budućnost“

05.07.2013.

INA d.d.

Društvo arhitekata Zagreb

166-13-ZG-UA

165.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja delte i Luke Baroš u Rijeci

18.06.2013.

Lučka uprava Rijeka,
Grad Rijeka,

Društvo arhitekata Rijeka

165-13-RI-UA

164.

Natječaj za izradu idejnog rješenja kazete mješovite namjene oznake C-1 sjeverno od Avenije Dubrava u Zagrebu

13.06.2013.

ARTURS PROJEKT d.o.o.

Ured ovlaštene arhitektice Katija Zorić

164-13-ZG-UA

163.

Natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje zgrada hitnog prijema, dnevne bolnice, ginekologije i opstetricije u sklopu kompleksa K.B. Dubrava, u Zagrebu

04.06.2013.

K.B. Dubrava

Matrix-d-inženjering d.o.o.

163-13-ZG-UA

162.

Natječaj za izradu idejnog rješenja središnjeg objekta Znanstveno-tehnološkog parka Vučevica (Općina Klis)

15.04.2013.

Splitsko-dalmatinska županija

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

162-13-ST-UA

161.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja trga kralja Tomislava u Puli

17.04.2013.

Grad Pula

Društvo arhitekata Istre

161-13-PU-UA

159.

Natječaj za uređenje Parka pomirenja u Vukovaru

28.02.2013.

Grad Vukovar

Udruženje Hrvatskih Arhitekata

159-13-VK-UA

158.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog arhitektonskog rješenja za bivšu tržnicu u Cerskoj ulici, Zagreb

27.02.2013.

Grad Zagreb

Europan Hrvatska

158-13-ZG-UA

157.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Križa

31.01.2013.

OPĆINA KRIŽ

HOLDON d.o.o.

157-13-KR-U

156.

Natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrđi u Osijeku

08.02.2013.

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

GRAĐEVINSKI
FAKULTET OSIJEK

156-13-OS-UA

155.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Poslovno-stambenog centra Savica na lokaciji uz Aveniju M. Držića u Zagrebu

21.01.2013.

SAVICA PROJEKT d.o.o.

INSTITUT IGH d.d.

155-13-ZG-UA

154.

Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje prostora Sveučilišnog centra u Stepinčevoj ulici u Osijeku

20.01.2013.

SVEUČILIŠTE J. J.
STROSSMAYERA

GRAĐEVINSKI
FAKULTET OSIJEK .

154-13-OS-A

153.

Arhitektonski natječaj za idejno rješenje poslovne izgradnje u zoni M2 na uglu Ulice grada Vukovara i Savske ceste u Zagrebu

09.10.2012.

NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o.

STIMAR d.o.o.

153-12-ZG-A

152.

Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja parka i crkve na Trnjanskoj Savici u Zagrebu

25.09.2012.

GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

152-12-ZG-UA

151.

Natječaj za izradu idejnog rješenja obrtničkog centra na Kajzerici

22.10.2012.

OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB I UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA D.O.O.

151-12-ZG-UA

150.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambeno poslovne građevine na k.č.br. 2031/2, k.o. Centar, Medulićeva 14 u Zagrebu

25.09.2012.

MEDULIĆEVA PROJEKT d.o.o.
ADRIAINVEST INŽENJERING d.o.o.

150-12-ZG-AU

149.

Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje Sveučilišne knjižnice u Osijeku

12.07.2012.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
DAO

149-12-OS-A

148.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za gradnju poslovno stambene građevine u Dalmatinskoj ulici 4 u Zagrebu

28.06.2012.

GRAĐEVINA d.d.
ARDIS d.o.o.

148-12-ZG-AU

147.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja kompleksa Radeljević Libertas u Dubrovniku

21.06.2012.

RADELJEVIĆ d.o.o.
UHA

147-12-DU-UA

146.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja STUDENTSKOG RESTORANA I PRATEĆIH SADRŽAJA KAMPUSA VARAŽDIN

11.06.2012.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UHA

146/1-12-VŽ-AU

145.

Natječaj za izradu idejnog rješenja poslovnog centra Žitnjak u Zagrebu,
Radnička cesta - Vrtni put – Mičevečka ulica

30.05.2012.

PET-PROM d.o.o.

145-12-ZG-UA

144.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ulaza Lozovac

05.04.2012.

JU NACIONALNI PARK KRKA

URED OVL.ARH. LINO JAJAC

144-12-ŠI-AU

143.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-skulpturskog rješenja za IZGRADNJU SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I CIVILNIM ŽRTVAMA U DOMOVINSKOM RATU

13.04.2012.

GRAD GLINA

143-12-GL-US

142.

Pozivni urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja benzinske postaje u Sarajevskoj ulici u Zagrebu

01.03.2012.

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

142-12-ZG-UA

141.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici u Rijeci

06.02.2012.

GRAD RIJEKA

DAR

141-12-RI-AU

140.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje plažno rekreacionog prostora Uvale Sumartin u Dubrovniku

07.02.2012.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

DAD

140-12-DU-UA

139.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Gradskog projekta: ugao Unske i Koturaške ulice u Zagrebu

10.02.2012.

LEONE ULAGANJA d.o.o.
STIMAR d.o.o.

139-12-ZG-UA

138.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za gradnju poslovno stambene građevine u Dalmatinskoj ulici 4 u Zagrebu

07.02.2012.

GRAĐEVINA d.d
ARDIS d.o.o.

138-12-ZG-AU

137.

Natječaj za izradu idejnog rješenja građevine stambene namjene sjeverno od ulice Šestinski vrh u Zagrebu

12.01.2012.

RATKO TUDORIĆ –GHEMO
MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o.

137-12-ZG-AU

136.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja
BLOKA BADEL

28.12.2011.

GRAD ZAGREB
DAZ

136-12-ZG-UA

135.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Podgore (prostorne cjeline A, B, C i D)

05.12.2011.

OPĆINA PODGORA
URBING d.o.o.

135-11-PO-U

134.

Natječaj za izradu idejnog rješenja poslovnog centra Gračani

01.12.2011.

SIGET ULAGANJE d.o.o.

134-11-ZG-UA

133.

Natječaj za idejno oblikovno rješenje urbane opreme i njezin prostorni raspored u Tvrđi u Osijeku

08.12.2011.

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

DAO

133-11-OS-OBL

132.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „Zdravstvenog centra s pratećim sadržajima“ u Splitu

24.10.2011.

Krupa d.o.o.
Krešimir Milković,
ovl.arh.

132-11-ST-UA

131.

Natječaj za idejno rješenje poslovne gradnje u zoni M2 uz Ljubljansku aveniju na Savskoj Opatovini u Zagrebu

04.10.2011.

STIMAR d.o.o.

131-11-ZG-UA

130.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi-Lokvice u Trogiru

27.09.2011.

NADBISKUPIJA SPLITSKO-MAKARSKA
DAS

130-11-TR-AU

129.

Natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Starom gradu u Rijeci

14.09.2011.

GRAD RIJEKA
DAR

129-11-RI-AU

128.

Natječaj za izradu idejnog rješenja obuhvata Gradskog projekta br. 2: Gradska luka – istočna obala u Splitu

27.06.2011.

GRAD SPLIT
DAS

128-11-ST-U

127.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za poslovnu građevinu Vrbani u Zagrebu

31.08.2011.

TEHNOMOBIL d.o.o.
DAZ

127-11-ZG-UA

126.

Natječaj za izradu arhitektonskog rješenja natkrivanja Ljetne pozornice u Opatiji

25.07.2011.

Grad Opatija
DAR

126-11-RI-A

125.

Javni natječaj za multidisciplinarno idejno rješenje hrvatskog nastupa na Međunarodnoj izložbi EXPO 2012 Yeosu, Korea

15.07.2011.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

125-11-HR-MD

124.

Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja Trga Poljana u Šibeniku

27.06.2011.

GRAD ŠIBENIK
DRUŠTVO ARHITEKATA ŠIBENIK - DAŠ

124-11-ŠB-UA

123.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko -urbanističkog i krajobraznog rješenja ulaza u Nacionalni park Krka - LOZOVAC

24.06.2011.

Javna ustanova
Nacionalni park KRKA

123-11-ŠB-AUK

122.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja Novog gradskog groblja Grada Zadra

10.06.2011.

NASADI d.o.o.
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA.

122-11-ZD-U

121.

Arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja Centra za skrb o bolesnoj djeci

10.06.2011.

Zaklada SIERRA
Gradski ured za prostorno uređenje,izgradnju Grada,graditeljstvo, komunalne poslove i promet

121-11-ZG-AU

120.

Javni urbanističko-arhitektonski i krajobrazni natječaj za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru

10.06.2011.

UHA

120-11-VU-UAK

119.

Pozivni urbanističko-arhitektonski natječaj za uređenje prostora i gradnju poslovnog centra na k.č. br. 2670 K.O. Žitnjak u Zagrebu

17.05.2011.

TRIUS d.o.o.
Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. - CPA

119-11-ZG-UA

118.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za „CENTAR IZA GRADA“ u Dubrovniku

23.02.2011.

GRAD DUBROVNIK
Europan Hrvatska

118-11-DU-UA

117.

Otvoreni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „CRIKVENICA-CENTAR“

10.02.2011.

GRAD CRIKVENICA
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

117-11-CK-UA

116.

Pozivni urbanističko –arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja poslovnog kompleksa u Radničkoj cesti u Zagrebu

20.01.2011.

STIMAR d.o.o.

116-11-ZG-UA

115.

Otvoreni i pozivni natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja uređenja gradske rive u Puli

30.12.2010.

GRAD PULA
Upravni odjel za prostorno uređenje
Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe

115-11-PU-U

114.

Natječaj za izradu idejnog prostorno-programskog rješenja neizgrađenog dijela Bosanka u Dubrovniku

22.12.2010.

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

114-10-DU-U

113.

Natječaj za idejno rješenje kompleksa „SUNČANA VRATA“ u blok CENTRU II u Osijeku

13.12.2010.

DAO

113-10-OS-A

112.

Natječaj za izradu idejnog rješenja poslovne proizvodne građevine „MLINAR“ na lokaciji Radnička cesta u Zagrebu

15.12.2010.

MLINAR d.d.

112-10-ZG-UA

111.

Natječaj za izradu idejnog rješenja poslovnog centra Sopot u Zagrebu

26.11.2010.

STIMAR d.o.o.

111-10-ZG-UA

110.

Javni anketni urbanističko-arhitektonski natječaj za zonu M2-B južno od Autobusnog kolodvora u Zagrebu

30.11.2010.

STIMAR d.o.o.

110-10-ZG-UA

109.

Natječaj za izradu idejnog rješenja za stambenu građevinu u Zavojnoj ulici br. 6 u Zagrebu

19.11.2010.

INTER FACTUM d.o.o.

109-10-ZG-AU

108.

Natječaj za izradu Idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja Podcentra grada Poreča /Špadići – Veli-Mali Maj

02.11.2010.

GRAD POREČ

108-10-PO-UA

107.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU

21.10.2010.

UHA

107-10-ZG-UA

106.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kupališta i ugostiteljske
građevine na sjevernoj strani Marjana u Splitu

11.10.2010.

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA NEVEN MLADINIĆ

106-10-ST-UA

105.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dijela centra Grada Virovitice, Trg bana Jelačića

24.09.2010.

GRAD VIROVITICA

105-10-VT-UA

104.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Cilnica, Pavlinskog trga i ulice Potok u Senju

13.09.2010.

UHA

104-10-SE-UA

103.

Natječaj za izradu urbanističko- arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica u Rijeci

03.08.2010.

DAR

103-10-RI-UA

102.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja studentskog  restorana s pratećim 
sadržajima Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

28.07.2010.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

102-10-ZG-A

101.

Urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje zgrade Doma za starije osobe i javnog parka u Labinu

27.05.2010.

GRAD LABIN

101-10-LB-UA

100.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za stambeno-poslovnu       građevinu uz križanje ulice Domovinskog rata i Dubrovačke ulice u Splitu (pojedinačni zahvat P-16)

15.07.2010.

ELANIJA d.o.o.

100-10-ST-UA

99.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovni sklop WESTGATE-SPLIT u Splitu

14.07.2010.

ZAPADNA VRATA d.o.o.

99-10-ST-UA

98.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za poslovnu gradnju u kazeti B2 u ulici Zavrtnica u Zagrebu

27.05.2010.

STIMAR d.o.o

98-10-ZG-AU

97.

Natječaj za arhitektonsko urbanističko rješenje za poslovnu gradnju u kazeti A1 u Heinzelovoj ulici u Zagrebu

27.05.2010.

STIMAR d.o.o.

97-10-ZG-AU

96.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za „ Zakladni dom učenika i studenata Zaklade Dostojanstvo i nada“ Vukovarska – Držićeva u Zagrebu

21.06.2010.

DAZ

96-10-ZG-AU

95.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovne građevine na uglu Zagrebačke avenije i Ilirske ulice u Zagrebu

28.05.2010.

FEROTERM d.o.o.
Katja Zorić

95-10-ZG-AU

94.

Natječaj za izradu idejnog rješenja stambeno- poslovne građevine na k.č.677, k.o.Centar- Tkalčićeva 83 u Zagrebu

16.03.2010.

CONAR d.o.o.

94-10-ZG-AU

93.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja galerijskog sadržaja na lokaciji Ateliera Meštrović u Splitu

11.03.2010.

SPECTATOR GRUPA I SPECTATOR KONSTRUKT d.o.o.

93-10-ST-UA

92.

Natječaj za izradu idejnog rješenja športsko-rekreacijskog centra NUR-BOROVJE u Zagrebu

16.02.2010.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ MEDŽLIS

92-10-ZG-UA

91.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja: Gradskog projekta br. 1- GRADSKA LUKA –ZAPADNA OBALA

09.03.2010.

DAS

91-10-ST-UA

90.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za područje Müllerov breg u Zagrebu

01.03.2010.

DAZ

90-10-ZG-UA

89.

Natječaj za izradu idejnog rješenja kazete mješovite namjene uz Strojarsku ulicu u Zagrebu

17.11.2009.

UHA

89-09-ZG-UA

88.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja obrtničkih, gradskih i pratećih sadržaja Obrtničkog centra na lokaciji Lanište u Jadransku aveniju u Zagrebu

19.10.2009.

DAZ

88-09-ZG-UA

87.

Pozivni arhitektonsko urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije-dogradnje i nadgradnje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

11.09.2009.

GRAD ZAGREB

87-09-ZG-AU

86.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog   rješenja za tipski dječji vrtić drvene konstrukcije

30.07.2009.

UHA

86-09-ZG-A

85.

Arhitektonski natječaj za Idejno rješenje stambeno poslovne građevine na lokaciji Tuškanova – Vrbanićeva ulica u Zagrebu

28.07.2009.

VMD PROMET d.o.o.

85-09-ZG-A

84.

Natječaj za izradu idejnog rješenja za Adventističku crkvu u ulica Kotarnica, Stenjevec - Zagreb

21.07.2009.

MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o.

84-09-ZG-UA

83.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Doma za starije i nemoćne osobe na području Sloboština jug, Zagreb

21.07.2009.

MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o.

83-09-ZG-AU

82.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za zonu mješovite - pretežito stambene namjene uz produženu Aveniju Dubrovnik u N. Zagrebu

21.07.2009.

MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o.

82-09-ZG-UA

81.

Natječaj za izradu urbanističko -arhitektonskog rješenja Uređenja dijela Mirogojske ceste, djela Aleja Hermana Bolle-a, okoliša mrtvačnice i djela okolice Kapele Krista Kralja na Mirogoju

15.07.2009.

DAZ

81-09-ZG-UA

80.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-skulptorskog rješenja za izgradnju spomenika hrvatskim ratnim vojnim invalidima i žrtvama Domovinskog rata na lokaciji Slovenska 21 u Zagrebu

13.07.2009.

DAZ

80-09-ZG-US

79.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Bazilike i dijela Trga Lože u Novalji

17.06.2009.

GRAD NOVALJA

79-09-NV-UA

78.

Arhitektonski natječaj za zgradu Osnovne škole i zgradu Dječjeg vrtića u gradskoj četvrti Pazdigrad u Splitu

21.05.2009.

DAS

78-09-ST-A

77.

Natječaj za izradu idejnih urbanističko-likovnih rješenja spomen obilježja žrtvama                  stradalim u Domovinskom ratu u Tompojevcima i Bokšiću

18.05.2009.

UHA

77-09-TO-UL

76.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja POMORSKO
PUTNIČKOG TERMINALA -  GAT VRULJE U ŠIBENIKU

06.05.2009.

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK

76-09-ŠB-AU

75.

Urbanističko -
arhitektonskog natječaja
za idejno rješenje Kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

14.05.2009.

DAD

75-09-DU-UA

74.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića na  Brunkovcu u Kutini

30.03.2009.

UHA

74-09-KT-AU

73.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za Poslovnu građevinu uz Zagrebačku aveniju i Vrapčansku cestu u Zagrebu

30.03.2009.

DAZ

73-09-ZG-AU

72.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Sveučilišne knjižnice u Zadru

05.03.2009.

UHA

72-09-ZD-AU

71.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za Poslovni centar Miramarska-Bednjanska u Zagrebu

10.03.2009.

DAZ

71-09-ZG-AU

70.

Natječaj za izradu urbanističkog rješenja bloka „ŠAMAČKA-SJEVER“ i idejnog arhitektonskog rješenja zgrade „PROMENADA CENTAR“ u Osijeku

28.02.2009.

DAO

70-09-OS-AU

69.

Arhitektonski natječaj za idejno rješenje „Poslovni centar stadion“ u Labinu        

04.03.2009.

GRAD LABIN

69-09-LB-A

68.

Natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja za Poslovnu građevinu na području SCZ Jankomir u Zagrebu

04.03.2009.

DAZ

68-09-ZG-AU

67.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja BAZENI ¨GRADSKI VRT ¨ Osijek

28.02.2009.

DAO

67-09-OS-A

67.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja parternog uređenja Trga Petra-Zoranića u Zadru

12.02.2009

DAZ

66-09-ZD-AU

66.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje zelene površine na križanju Selske ceste i Baštijanove ulice

19.02.2009.

DAZ

65-09-ZG-AU

65.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Doma za starije i nemoćne u Senju

17.02.2009.

DAR

64-09-RI-AU

64.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Gradskog zatvorenog bazena u Kutini

05.02.2009.

UHA

63-09-KT-AU

63.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Gradskog stadiona Lapad u Dubrovniku

26.01.2009.

UHA

62-09-DU-AU

62.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i urbane opreme Fošala u Omišu

19.01.2009.

DAS

61-09-0M-AU

61.

 Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja Gradskog trga u Kutini

18.01.2009.

UHA

60-09-KT-AU

60.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomen kuće na Velebitu (lokacija Mali Alan)

24.12.2008.

UHA

59-08-VB-AU

59.

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenih, poslovnih i ostalih javnih sadržaja na lokaciji Draga u Šibeniku

18.12.2008.

UHA

58-08-ŠB-AU

58.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ŠIRI CENTAR-prostor između potoka Gradne, Komparove i Gajeve ulice u Samoboru

19.11.2008.

GRAD SAMOBOR

57-08-SAM-AU

57.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za poslovnu zgradu u Ulica grada Vukovara u Zagrebu

15.10.2008.

B.P. PLUTO

56-08-ZG-AU

55.1.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja hotela na uglu ulice grada Vukovara i avenije Marina Držića u Zagrebu 

16.10.2008.

ŠKOLSKA KNJIGA d.d.

55-08-ZG-AU

55.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja Gradskog projekta br.7 Duilovo u Splitu

03.11.2008.

DAS

55-08-ST-U

54.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spinute u Splitu (crkve s pastoralnim centrom i dom za starije i nemoćne osobe)

22.10.2008.

DAS

54-08-SP-AU

53.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja područja Trsteničke uvale u Splitu

22.10.2008.

DAS

53-08-SP-U

52.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Revitalizacije središnjeg dijela povijesne cjeline Grada Karlovca- ¨Zvijezde¨

16.10.2008.

UHA

52-08-KA -AU

51.

Urbanističko arhitektonski natječaj za Trg sv. Nikole u Kraljevici

17.09.2008.

DAR

51-08-KRALJ-AU

50.

Arhitektonski natječaj za Arheološki park u Starom gradu u Rijeci

17.09.2008.

DAR

50-08-RI -A

49.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovne građevine na uglu Koledovčine i Kanalskog puta u  Zagrebu

26.09.2008.

STIMAR d.o.o.

49-08-ZG-A

48.

Urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje višestambenih građevina u zoni Kature sjever u Labinu

11.09.2008.

GRAD LABIN

48-08-LB-AU

47.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja za župnu crkvu s pastoralnim centrom i hostelom ŠPANSKO –ORANICE ZAGREB

25.08.2008.

DAZ

47-08-ZG-AU

46.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog- arhitektonskog rješenja SPORTSKO-REKEREACIJSKOG CENTRA VRBANI III

20.08.2008.

DAZ

46-08-ZG-AU

45.

Natječaj za idejno rješenje izgradnje stambeno-poslovne građevine na lokaciji bivše ¨Bijele lađe¨u vlasništvu Osijek-Koteksa

18.08.2008.

¨OSIJEK KOTEKS¨
d.d. Osijek

45-08-OS-A

44.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja Uređenja javnog perivoja Zagorska-Selska-Krapinska

25.07.2008.

DAZ

44-08-ZG-AU

43.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dijela obalne šetnice u Bakru

24.07.2008.

DAR

43-08-BK-AU

42.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje obalnog pojasa naselja Primošten – DVA KRAKA PRIMOŠTENA

21.07.2008.

DAS

42-08-ST-AU

41.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja kompleksa URIHO I Doma invalida na Kajzerici, Zagreb

10.07.2008.

DAZ

41-08-ZG-AU

40.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog- arhitektonskog rješenja NOVI PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNE LUKE ZAGREB

19.05.2008.

DAZ

40-08-ZG-A

39.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja visoke izgradnje na KRIŽANJE SAVSKE I ZAGREBAČKE AVENIJE

12.05.2008.

DAZ

39-08-ZG-A

38.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja višestambenih građevina  po programu POS-a na Donjoj Drenovi

30.04.2008.

DAR

38-08-RI-AU

37.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja ODGOJNO-OBRAZOVNOG KOMPLEKSA KAJZERICA

24.04.2008.

DAZ

37-08-ZG-AU

36.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja Pravnog fakulteta sveučilišta u  Splitu

25.03.2008.

DAS

36-08-ST-AU

35

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja IGH CENTAR

28.02.2008.

IGH d.d.

35-08-ZG-AU

34.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja  ¨Gradski stadion varijantna lokacija¨  Kajzerica -Zagreb

21.02.2008.

DAZ

34-08-ZG-AU

33.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja višestambenih građevina stambenog područja  Škurinjsko plase u Rijeci

04.02.2008.

GRAD RIJEKA I DAR

33-08-RI-A

32.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja Zone ¨Centar 3¨ u Zaboku

15.01.2008.

UHA

32-08-ZB-AU

31.

Uređenje javnog perivoja u naselju Špansko u Zagrebu

11.012008.

DAZ

31-08-ZG-AU

30.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja na prostoru restorana ¨Park¨u Varaždinu

29.04.2008.

DAV

30-08-VŽ-AU

29.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja mrtvačnice na groblju RESNIK u Zagrebu.

09.01.2008.

DAZ

29-08-ZG-AU

28.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja OŠ u Kušlanovoj

14.11.2007.

DAZ

28-07-ZG-AU

27.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja obuhvata gradskog projekta Brodarica u Splitu

27.09.2007.

DAS

27-07-ST-U

26.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja športske dvorane OŠ KSAVER ŠANDOR ĐALSKI u Zagrebu

13.09.2007.

DAZ

26- 07-ZG-AU

25.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja TRGA PRAVDE U ZAGREBU, SELSKA 2

06.09.2007.

UHA

25-07-ZG-AU

24.

Natječaj za idejno rješenje gradske knjižnice i multimedijalnog centra u Labinu

06.09.2007.

GRAD LABIN

24-07-LB-A

23.

Natječaj za izradu arh.urbanističkog rješenja Ravnice-Zadar

23.07.2007.

UAM

23-07-ZD-AU

22.1.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – rješenja dječjeg vrtića oznake C15  u stambenom naselju Sopnica-Jelkovec u Sesvetama

24.07.2007.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

22.1.-07-ZG-A

22.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko -urbanističkog rješenja nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači

25.05.2007.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

22-07-SK-AU

21.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko -urbanističkog rješenja DRUŠTVENO-KULTURNOG CENTRA U NEDELIŠĆU

16.05.2007.

UAM

21-07-ČK-AU

20.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko -urbanističkog rješenja Poslovne građevine južno od ulice Kralja Držislava na Pazdigradu u Splitu

05.04.2007.

DAS

20-07-ST-AU

19.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko –urbanističkog rješenja Kompleksa dogradnje upravne zgrada, zgrada gospodarskih prostorija i uređenja okoliša Gradskih groblja na Mirogoju, Zagreb

30.03.2007.

DAZ

19-07-ZG-AU

18.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja  stambenog naselja SOPNICA-JUG, Zagreb

20.03.2007

APN
UHA

18-07-ZG-AU

17.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko –urbanističkog rješenja
UPU BLATO –ISTOK-Zagreb

01.03.2007.

DAZ

17-07-ZG-AU

16.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja ''ŠETNICE MEDULIN''

09.02.2007.

ISTARSKA ŽUPANIJA-OPĆINA MEDULIN

16-07-ME-AU

15.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja Trga dr. Ljudevita Gaja, Krapina

20.02.2007.

UHA

15-07-KR-AU

 

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja za UPU Savski park-zapad, Remetinec-rotor,Tromostovlje-jug, Zagreb

05.05.2007.

DAZ

14-07-ZG-AU

13.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja Poslovnog kompleksa Adris grupe, Jagićeva bb, Zagreb

24.01.2007.

DAZ

13-07-ZG-A

 

12.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja šireg područja središnjeg gradskog trga u Belom Manastiru

15.01.2007.

UHA

12-07-BM-U

11.

Natječaj za izradu arhitektonskog rješenja objekta socijalne i zdravstvene skrbi u Splitu

10.01.2007.

DAS I BUMES d.o.o. Split

11-06-ST-A

10.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko -arhitektonskog rješenja, pojedinačnog zahvata p12 – Mertojak / sjever u Splitu

25.10.2006.

DAS

10-06-ST-A

9.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog - arhitektonskog rješenja Doma za starije i nemoćne osobe u Markuševcu u Zagrebu

18.10.2006.

DAZ

09-06-ZG-AU

8.

Natječaj za izradu idejnog  arhitektonskog rješenja Doma jedriličara u Kraljevici

19.10.2006.

GRAD KRALJEVICA/ DAR

08-06-KLJ-A

7.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog –urbanističko rješenja pojedinačnog zahvata P3 – DRAŽANAC U SPLITU

03.07.2006.

DAS

07- 06-ST-AU

6.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog –urbanističko rješenja prostora oko željezničkog kolodvora u Osijeku

19.06.2006.

Grad Osijek – Gradsko poglavarstvo/DAO

06- 06-OS-AU

5.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog –urbanističko rješenja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju s trodjelnom športskom-školoskom dvoranom u Virovitici

12.06.2006.

Grad Virovitica – Gradsko poglavarstvo/ UHA

05-06-VI-A

4.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog –urbanističko rješenja UPU Podbrježje u Novom Zagrebu

12.06.2006.

Grad Zagreb – Gradsko poglavarstvo/ DAZ

04-06-ZG-U

3.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog –urbanističko rješenja Uređenje Kaptola,

14.06.2006.

Grad Zagreb – Gradsko poglavarstvo/ UHA

03-06-ZG-AU

2.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog –urbanističko rješenja Hotela Rovinj u Rovinju

07.06.2006.

Grad Rovinj – Gradsko poglavarstvo i Hotel Rovinj / Društvo arhitekata Istre

02-06-RO-AU

1.

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Gradske sportske dvorane u Varaždinu

01.06.2006.

Grad Varaždin – Gradsko poglavarstvo/Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i uređenje prostora

01-06-VŽ-A