Dodijeljene nagrade Hrvatske komore arhitekata na Danima arhitekata 3.0 u Splitu

Čestitamo dobitnicima!!!

Na Danima arhitekata 3.0 dodijeljene su godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata.

U kategoriji Medalja za arhitekturu dobitnici su:

 

Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, David A. Croteau, Jenni Katajamäki

Američka međunarodna škola u Zagrebu/AISZ

 

U kategoriji Medalja za urbanizam dobitnici su:

 

Irena Matković, Držislav Dobrinić, Lidija Škec, Rafaela Kovačević-Pašalić i Ariana Korlaet

Projekt urbana sanacija: koncepcija i provedba 6 pilot-projekta u cilju istraživanja metodologije urbane sanacije, organizacija stručnog skupa i izrada zbornika „Urbana sanacija“

 

U kategoriji Medalja za konceptualni poduhvat dobitnice su:

 

Vana Rodin Kružić i Sanja Turk

Izložba/brošura iz područja prostornog planiranja - "Kako čitati prostorni plan"