Pravna pomoć za članove Komore u 2022. godini

Članovima Hrvatske komore arhitekata osigurana je usluga pravne pomoći, koja se sastoji od pružanja pravnih savjeta.

Pravni savjeti su besplatni za sve aktivne članove Komore.

Pravnu pomoć pruža Odvjetničko društva Jurin&Vogrinc, a u navedenim terminima članovi HKA mogu nazvati telefonom ili doći u prostorije Odvjetničkog društva Jurin&Vogrinc, Zagreb, Palmotićeva 35 uz obaveznu predhodnu najavu telefonom na brojeve telefona 01 6171 511 ; 01 4923 406 ili emailom: lawoffice@lawoffice.com.hr najkasnije do ponedjeljka koji predhodi dolje navedenim terminima.

Termini pravnog savjetovanja za članove HKA za 2022.godinu

PRIJAVA ZA TERMIN najkasnije do:

DATUM

VRIJEME

10.01.2022.

12.01.2022.

14:00-16:00

24.01.2022.

26.01.2022.

14:00-16:00

07.02.2022.

09.02.2022.

14:00-16:00

21.02.2022.

23.02.2022.

14:00-16:00

07.03.2022.

09.03.2022.

14:00-16:00

21.03.2022.

23.03.2022.

14:00-16:00

04.04.2022.

06.04.2022.

14:00-16:00

25.04.2022.

27.04.2022.

14:00-16:00

02.05.2022.

04.05.2022.

14:00-16:00

16.05.2022.

18.05.2022.

14:00-16:00

06.06.2022.

08.06.2022.

14:00-16:00

27.06.2022.

29.06.2022.

14:00-16:00

11.07.2022.

13.07.2022.

14:00-16:00

25.07.2022.

27.07.2022.

14:00-16:00

01.08.2021. najava isključivo emailom na lawoffice@lawoffice.com.hr

03.08.2022.

14:00-16:00

29.08.2021. najava isključivo emailom na lawoffice@lawoffice.com.hr

31.08.2022.

14:00-16:00

12.09.2022.

14.09.2022.

14:00-16:00

26.09.2022.

28.09.2022.

14:00-16:00

10.10.2022.

12.10.2022.

14:00-16:00

24.10.2022.

26.10.2022.

14:00-16:00

07.11.2022.

09.11.2022.

14:00-16:00

21.11.2022.

23.11.2022.

14:00-16:00

05.12.2022.

07.12.2022.

14:00-16:00

19.12.2022.

21.12.2022.

14:00-16:00