Webinar - Europski sustavi prostornog planiranja (European Systems of Spatial Planning)

Odbor za urbanizam Hrvatske komore arhitekata u suradnji s Udrugom hrvatskih urbanista organizira mrežni seminar

Europski sustavi prostornog planiranja (European Systems of Spatial Planning)

u četvrtak i petak, 27. i 28. svibnja 2021. s početkom u 10 sati putem platforme Zoom, preko poveznica:

 

European Systems of Spatial Planning - day 1
Četvrtak, 27. svibnja 2021. / Thursday, May 27th / 10.00 AM CET
 
European Systems of Spatial Planning - day 2
Petak, 28. svibnja 2021. / Friday, May 28th / 10.00 AM CET
 
 

Cilj mrežnog seminara je stručna diskusija temeljena na uvidu u različite sustave prostornog planiranja u europskim zemljama. Predstavit će se tipovi prostornih i urbanističkih planova, procedure njihove izrade i usvajanja, standardi i metodologije izrade te sastavi stručnih timova koji sudjeluju u izradi planova. Usporedbom sustava planiranja u Austriji, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Češkoj, Sloveniji, Latviji, Crnoj Gori i Hrvatskoj dat će se doprinos stručnoj raspravi o reformi sustava prostornog planiranja u Hrvatskoj.

Zakonom o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 2014. godine pokrenuta je reforma sustava prostornog planiranja u Hrvatskoj. Ukinuta je podjela na strateške i provedbene tipove prostornih planova, najavljeni su novi tipovi prostornih i urbanističkih planova te je najavljeno uvođenje novih standarda izrade prostornih planova. Trebalo je to dovesti do veće učinkovitosti u planiranju te omogućiti izradu prostornih planova nove generacije.

Međutim, šest godina od donošenja zakona novi sustav nije zaživio. Hrvatski sustav prostornog planiranja obilježen je i dalje planovima koji su stari prosječno oko dva desetljeća, bazirani na još starijim stručnim podlogama na kojima se temelje njihova planska rješenja. Osjeća se nužnost za izradom potpuno nove generacije prostornih planova koja bi odgovarala današnjem društvenom trenutku i novim razvojnim projekcijama za sljedeće plansko razdoblje. Stručna javnost kontinuirano upozorava i na potrebu uvođenja novih tipova planova (osobito najniže provedbene razine) kao i na potrebu uvođenja učinkovitih sustava provedbe planova i uređenja zemljišta.

U svjetlu najavljenih izmjena zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja (najavljenih za treće tromjesečje ove godine) ova stručna rasprava bit će prilika za učenje, razmjenu iskustava i promišljanje budućih koraka u osmišljavanju reforme sustava prostornog uređenja u Hrvatskoj.

Mrežni seminar će se održati u dva dana, u četvrtak i petak, 27. i 28. svibnja, u slobodnom formatu otvorenom za raspravu i dijalog. Svaki dan će započeti s nekoliko kratkih prezentacija pozvanih sudionika nakon čega će uslijediti rasprava. Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje.

Izlaganja i rasprave bit će na engleskom jeziku, a sudjelovanje na njima je besplatno.

Program:

European Systems of Spatial Planning – day 1
Četvrtak, 27. svibnja 2021. / Thursday, May 27th / 10.00 AM CET
 
Moderator: Nikša Božić
 
10.00 Uvod / Introduction
Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata, pozdravni govor (president of the Croatian Chamber of Architects, greeting)
 
1. Hrvatska / Croatia 
Vesna Marohnić-Kuzmanović, Bojan Linardić, Zavod za prostorni razvoj (Institute for Spatial Development)
 
2. Slovenija / Slovenia 
Bogdana Dražič, Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia (ZAPS)
 
3. Češka / Czechia 
Vít Rezac, Faculty of Architecture CTU in Prague / Czech Association for Urban and Regional Planning
 
4. Njemačka / Germany 
Tihomir Viderman, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
 
5. Crna Gora / Montenegro
Sonja Dragović, KANA (ko ako ne arhitekt)
 
12.00 Rasprava / Discussion
 
13.00 Kraj prvog dana / End of Day One
 
Pristup webinaru za ČETVRTAK, 27. SVIBNJA, preko POVEZNICE.
 
 
European Systems of Spatial Planning – day 2
Petak, 28. svibnja 2021. / Friday, May 28th / 10.00 AM CET
 
Moderator: Gojko Berlengi
 
10.00 Uvod, rekapitulacija prvog dana / Introduction, recap of Day One
 
1. Italija / Italy 
Gabriele Torelli, IUAV University of Venice
 
2. Ujedinjena Kraljevina / United Kingdom 
Vincent Goodstadt, University of Manchester / European Council of Spatial Planners
 
3. Austrija / Austria 
Eva Schwab, Technische Universität Graz 
 
4. Latvija / Latvia 
Gunta Lukstiņa, Jonas Büchel, University of Latvia / Urban Institute Riga
 
11.45 Rasprava / Discussion
 
12.45 Kraj drugog dana / End of Day Two
 
Pristup webinaru za PETAK, 28. SVIBNJA, preko POVEZNICE.
Prijava nije potrebna, već je pristup Zoomu slobodan.
Važno je da Zommu pristupite s vlastitim imenom i prezimenom kako bi Vam se naknadno mogli evidentirati sati u Programu stručnog usavršavanja.
 

Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje sa šest (6) sati (po 3 sata svaki dan):

A1.1 Prostorno uređenje / A1.8 Ostali zakoni i propisi / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja / B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost

četvrtak, 27. svibnja - Područje A – 1,5 h / Područje B – 1,5 h

petak, 28. svibnja - Područje A – 1,5 h / Područje B – 1,5 h