Dan Hrvatske komore arhitekata

III. Zagrebački energetski tjedan  

ZAKLJUČCI Okruglog stola…

U Zagrebu je, u Starogradskoj vijećnici, 15. svibnja 2012. god. održan Dan Hrvatske komore arhitekata, u sklopu sada već tradicionalne međunarodne manifestacije, III. Zagrebačkog energetskog tjedna (14.-19.05.2012. god.), u organizaciji Grada Zagreba – Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Dan Hrvatske komore arhitekata izravan je doprinos arhitektonske struke približavanju problematike održivog razvoja članstvu i svim zainteresiranim segmentima društva, kroz edukaciju o modelima pristupanja projektiranju, upoznavanje s tipologijom održivih zgrada, prepoznavanje prostornih indikatora održivog razvoja, područja djelovanja i odgovornosti, kao i uvida u međunarodnu praksu i najbolje svjetske primjere održive arhitekture.

Skup je, ispred Grada Zagreba, pozdravio Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.
Uvodnim govorom, o ciljevima i zadaćama društva usmjerenim k ostvarivanju strategije održivog razvoja u okviru preuzetih međunarodnih obaveza, predsjednik Komore, Tomislav Ćurković i službeno je otvorio Dan Hrvatske komore arhitekata.
Predsjednik je ujedno zahvalio i pomoćnici ministra za energetsku učinkovitost, gđi. Ani Pavičić-Kaselj, na osobnom sudjelovanju i institucionalnoj podršci naporima HKA-a, da popularizira i unaprijedi razumijevanje problematike održivog razvoja.

Gđa. Pavičić-Kaselj osvrnula se na napore Vlade RH u pogledu energetske obnove zgrada javnog sektora, kao načina oživljavanja građevinskog sektora i projekta s pozitivnim učinkom na zaštitu okoliša. Naglasivši kako se kroz poboljšanje energetske učinkovitosti izravno ostvaraju uštede kroz smanjenja potrošnje energije, pozvala je sve sudionike da kao struka i građani ove zemlje doprinesu njenom održivom razvoju.

Na stručnom skupu, koji je zaključen Okruglim stolom svih sudionika, svoje je poglede na ovu problematiku predstavilo ukupno 14 predavača, iz Hrvatske, Austrije i Norveške, pred auditorijem od 349 registriranih sudionika.

Dan Hrvatske komore arhitekata na III. Zagrebačkom energetskom tjednu završen je
usvajanjem Zaključaka skupa, utemeljenih na Nacrtu preporuka Europske komisije, s 12.
Forum-a on Eco-Innovation: Scaling-up Sustainable Construction, Through Value Chain
Innovation,  koji je održan 25.– 26.04.2012. god., u Westerkerku u Amstredamu: kojem su,
imajući u vidu specifičnosti hrvatske sredine i prakse, pridodane preporuke sudionika ovog
skupa (prilog - Zaključci Okruglog stola).

Pošto bude definiran finalni tekst Preporuka Europske komisije (još uvijek se nadopunjava prijedlozima sudionika skupa u Amsterdamu), Hrvatska komora arhitekata će, zbog važnosti unaprjeđenja provedbe strategije održivog razvoja, o njemu informirati relevantne hrvatske institucije, kao i sudionike Dana Hrvatske komore arhitekata, održanog u sklopu III. Zagrebačkog energetskog tjedna.
Prezentacije s Dana Hrvatske komore arhitekata dostupne su članovima Komore na web stranici HKA-a u rubrici: „samo za članove“.