Evidenciju stručnog usavršavanja možete pregledati prijavom na stranicu:


korisničko ime je Vaša e-mail adresa, a

lozinka je evidencijski broj s kojim ste i prije pregledavali evidenciju bodova.