Zakoni

Uredbe

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
  (NN 34/12)

Odluke

 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
  (NN 87/14)
 • Odluka o označavanju autocesta
  (NN 2/22)

Pravilnici

 • Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti
  (NN 55/22)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
  (NN 92/19)
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama
  (NN 92/19)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16)
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
  (NN 78/14, 43/20)
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
  (NN 78/14)
 • Pravilnik o održavanju cesta
  (NN 90/14, 3/21)
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima
  (NN 119/07)
 • Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele  (NN 96/13)
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
  (NN 110/01, 90/22)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
  (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
  (NN 64/16)
 • Pravilnik o znaku pristupačnosti
  (NN 78/08)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
  (NN 129/09, 22/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (NN 67/08, 48/10, 74/1122/13)