Zakoni

Uredbe

 • Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima
  (NN 28/09)
 • Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
  (NN 32/09)
 • Uredba o pristaništima unutarnjih voda
  (NN 134/08)

Pravilnici

Ostali propisi

 • Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.)
  (NN 65/08)