Zakoni

 • Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima
  (NN –Međunarodni ugovori 12/00)
 • Zakon o željeznici
  (NN 32/19)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
  (NN 63/20)

Zaključak

 • Zaključak Vlade Republike Hrvatske o donošenju Nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje 2016. – 2020. godine
  (NN 103/15)

Odluka

 • Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga
  (NN 3/14, 72/17)

Pravilnici

 • Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu
  (NN 94/15)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi
  (NN 127/05, 16/08)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge
  (NN 128/08)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
  (NN 111/15)
 • Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
  (NN 111/15)
 • Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu
  (NN 93/10)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi
  (NN 99/11)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno – upravljački i signalno – sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav
  (NN 97/15)