Zakoni

 • Zakon o zračnom prometu
  (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14 )
  Napomena: Donošenjem Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN54/13) prestao je vačiti članak 12. Zakona o zračnom prometu.

Pravilnici

 • Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova 
  (NN 104/18)
 • Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi 
  (NN 28/18)
 • Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
  (NN 50/17)
 • Pravilnik o aerodromima na vodi
  (NN 120/15)
 • Pravilnik o aerodromima
  (NN 100/19)
 • Pravilnik o heliodromima
  (NN 46/19)
 • Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
  (NN 46/19)
 • Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih preprega
  (NN 100/19)
 • Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
  (NN 37/20)