Zakoni

Uredbe

 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
  (NN 28/19)
 • Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
  (NN 24/19)
 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
  (NN 40/97117/05)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže
  (NN 35/92, 72/92, 83/93,110/93-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-204/1992 od 17.studenog 1993)
 • Uredba o održavanju zgrada
  (NN 64/97)

Pravilnici

 • Pravilnik o najmu stambenih jedinica
  (NN 25/19)
 • Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
 • (NN 106/04, 25/06, 121/11)
 • Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju prostora i uređaja za prikupljanje i odnošenje otpadnog materijala iz stambenih zgrada
  (NN 28/70)
 • Pravilnik (o visini naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove upravljanja stambenom zgradom)
  (NN 10/96)
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite
  (NN 38/11)
 • Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
  (NN 101/18)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  (NN 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  (NN 114/15, 122/15)
 • Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu
  (NN 101/18)

Ostali akti

 •  Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  (NN 120/00)
 • Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava
  (NN 104/95)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja
  (NN 100/18)
 • Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  (NN 38/11)