• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

27/03/2023

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja na temu ŽIVI GRADOVI 2, RE-IMAGINACIJA ARHITEKTURE KROZ SKRB O ŽIVOTNIM SREDINAMA za lokaciju MAKARSKA - PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA

GRAD MAKARSKA raspisuje a EUROPAN HRVATSKA organizira i provodi međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju MAKARSKA – PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 17
 
s temom ŽIVI GRADOVI 2, RE-IMAGINACIJA ARHITEKTURE KROZ SKRB O ŽIVOTNIM SREDINAMA
 
 
 
RASPISIVAČ
 
GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska, OIB 53515145212, kojeg zastupa gradonačelnik  dr. sc. Zoran Paunović
 
PROVODITELJ
 
EUROPAN Hrvatska, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB 90441473502, kojeg zastupa predsjednica Udruge Helena Knifić Schaps, dipl. ing. arh.
 
 
Natječaj se provodi temeljem provedenog postupka javne nabave br. E-PP 01/23-2
 
 
PRAVO SUDJELOVANJA
 
Pravo sudjelovanja kao voditelj autorske grupe ima svaka fizička osoba sa statusom ovlaštenog arhitekta/arhitektice u jednoj od europskih zemalja, o čemu podastire dokaz. Koautori moraju imati diplomu ili adekvatnu kvalifikaciju iz bilo koje od zemalja unutar granica Europe, sukladno Direktivi Vijeća Europe 2005/36/EC i, iz područja arhitekture, urbanizma, građevinarstva, pejzažnog planiranja, umjetnosti i drugo. Poželjna je multidisciplinarnost unutar tima, broj članova nije ograničen. Suradnici ne moraju imati kvalifikaciju i ne smatraju se autorima projekta.
 
Svi članovi autorske grupe moraju imati manje od 40 godina na dan predaje natječajnih radova.
 
Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
ROKOVI
 
Početak natječaja:                                                         ponedjeljak, 27. ožujka 2023.
 
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                       petak, 02. lipnja 2023.
 
Rok predaje natječajnih radova:                                    nedjelja, 30. srpnja 2023.
 
Objava rezultata natječaja:                                            ponedjeljak, 04. prosinca 2023.
 
Natječajne podloge mogu se preuzeti na web stranici www.europan-europe.eu. Nakon što natjecatelji ispune online obrazac i uplate 100 € na račun EUROPANA Europe (dostupno na www.europan-europe.eu), dobit će pristup ftp serveru s kojeg mogu skinuti digitalne natječajne podloge.
 
Natječaj se predaje na engleskom jeziku ili dvojezično engleski i hrvatski.
 
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA
 
PREDMET NATJEČAJA: izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju MAKARSKA – PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA.
 
SVRHA I CILJ NATJEČAJA: prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-arhitektonskih
 
rješenja za lokaciju MAKARSKA – PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA.
 
 
NAGRADE
 
Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u brutto iznosu, iznos nagradnog fonda određen je Pravilima provođenja natječaja EUROPAN 17
 
I. nagrada                12.000,00 €
II. nagrada               6.000,00 €
 
 
OCJENJIVAČKI SUD
 
Za ocjenu radova Raspisivač imenuje Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova i dva (2) zamjenika člana:
 
Članovi Ocjenjivačkog suda
 
Dr.sc. Irena Matković, dipl. ing. arh., predsjednica
Dražen Pejković, dipl. ing. arh., stručni savjetnik
Rosa Rogina, architect and curator, United Kingdom
Doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. Inž. arh., Slovenija
Saša Špiranec, kolumnist
Dr. sc. Ana Šverko, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Rujana Bergam Marković, dipl. ing. arh.
 
Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda
 
Mirko Buvinić, dipl. ing. arh., predstavnik Naručitelja
Petra Radić, mag. ing. arh.
 
Tajnik natječaja
 
Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh.
 
Tehnička komisija
 
Petra Jerković, mag. ing. arh.
Maša Medoš, mag. ing. arh.
 
 
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
 
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati
 
na prvom zasjedanju:
 
– konceptualnu vrijednost rješenja
 
– povezanost sa glavnom temom natječaja  ŽIVI GRADOVI 2, RE-IMAGINACIJA ARHITEKTURE KROZ SKRB O ŽIVOTNIM SREDINAMA i inovativnost rješenja
 
 
na drugom zasjedanju:
 
– uspješnost ideje na lokaciji
 
– povezanost s glavnom temom natječaja, posebno u smislu održivosti
 
– odgovor na konkretne probleme na lokaciji
 
– potencijal za uključivanje u kompleksne razvojne procese grada
 
– inovativni karakter javnih prostora
 
– povezanost različitih funkcija
 
– funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
 
Ovaj se natječaj objavljuje temeljem provedenog postupka javne nabave br. E-PP 01/23-2, u skladu s Pravilima provođenja natječaja ciklusa E 17 međunarodne organizacije EUROPAN Europe od 07. ožujka 2023. te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuje se zakonska regulativa Republike Hrvatske.
 
Registarski broj natječaja dodijeljen od Hrvatske komore arhitekata: 136-23/MA-UA/N