Imenik članova HKA

1. Laća Mladen

dipl.ing.arh., 3096

2. Laća Ana

mag.ing.arch., 4379

3. Ladić Josip

dipl.ing.arh., 3293
TLORIS d.o.o.
Malomlačka 122, Zagreb (10000)
Tel: 01/5573-640, Mob: 098/9062-883
Email:

4. Lalić Mladenka

dipl.ing.arh., 1912

5. Lalić Nebojša

dipl.ing.arh., 391

6. Lalić Bišćan Marijana

ing.građ., 1724

7. Lanović Duvančić Tea

dipl.ing.arh., 498

8. Lasan Romana

mag.ing.arch., 3742

9. Lasinović Damir

dipl.ing.arh., 2738
Arx d.o.o.
Stara Cesta 4, Šibenik (22000)
Tel: 022/216-060, Fax: 022/200-116
Email:

10. Lasović-Kožoman Višnja

dipl.ing.arh., 208

11. Lavrić-Kodžoman Tatjana

dipl.ing.arh., 2781

12. Lazar Andrej

dipl.ing.arh., 1591

13. Lazarević Tamara

dipl.ing.arh., 4197

14. Lazarić Toni

mag.ing.arch., 4226
Opširnije o članu
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.
Epulonova 17, Novigrad (Cittanova) (52466)
, Mob: 098/592-127
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Suvremena arhitektura - inženjerski pristup: Slovenija
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

15. Lazić Ivan

ing.arh., 1310

16. Lazić Miroslav

dipl.ing.arh., 1427

17. Lečić Mladen

dipl.ing.arh., 3260

18. Leder Ivica

dipl.ing.arh., 1250

19. Legović Eligio

dipl.ing.arh., 510

20. Leicher Sanja

dipl.ing.arh., 1367

21. Leljak Krešimir

dipl.ing.arh., 2231

22. Lendić Danko

dipl.ing.arh., 1555

23. Lendler-Adamec Vlasta

dipl.ing.arh., 1201

24. Leskovar Darko

dipl.inž.arh., 4206

25. Letilović Iva

dipl.ing.arh., 2836

26. Levačić Blanka

mag.ing.arch., 4276
FOTOFAN d.o.o.
Trg slobode 2, Varaždin (42000)
, Mob: 098/814-015
Email:

27. Ličina Nikica

dipl.ing.arh., 2627

28. Licul Marta

ing.arh., 1549

29. Lijić Ante

dipl.ing.arh., 344

30. Liktar Elez Tatjana

dipl.ing.arh., 3561

31. Linardić Bojan

dipl.ing.arh., 3428

32. Linke Vedran

dipl.ing.arh., 3169

33. Liović Tihomir

dipl.ing.arh., 2479

34. Liović Marko

mag.ing.arch., 4081

35. Lipej Karla Dragica

dipl.ing.arh., 3187

36. Lipić Krunoslav

dipl.ing.arh., 1160

37. Lipovac Nenad

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1859

38. Lipovšćak Đurđica

dipl.ing.arh.; mr.sc., 298

39. Lipšinić Vlatka

dipl.ing.arh., 182

40. Lipšinić Zlatko

dipl.ing.arh., 181

41. Lipšinić Stjepan

dipl.ing.arh., 179

42. Lisac Barbaroša Goranka

dipl.ing.arh., 3366
Planoteka d.o.o.
Antuna Stipančića 22, Zagreb (10000)
Tel: 01/3881-238, Fax: 01/3881-534, Mob: 091/5664-556
Email:

43. Lišić Đurđa

dipl.ing.arh., 3385

44. Liskij Snježana

dipl.ing.arh., 319

45. Livaković Bojan

dipl.ing.arh., 2896

46. Livaković Ante

dipl.ing.arh., 2759

47. Ljubić Vedrana

mag.ing.arch., 3678

48. Ljubić Ivan

dipl.ing.arh., 3376

49. Ljubić Petar

dipl.ing.arh., 472

50. Ljubić Đuro

dipl.ing.arh., 515

51. Ljubić Zdravko

dipl.ing.arh., 1726

52. Ljubić Schnapp Sandra

dipl.ing.arh., 3027

53. Ljubičić Meri

dipl.ing.arh., 4059

54. Ljutić Judita

dipl.ing.arh., 3557

55. Loina Matančević Sanja

dipl.ing.arh., 3442

56. Lokmer Dražen

dipl.ing.arh., 2502

57. Lokošek Egon

dipl.ing.arh., 2638

58. Lončar Filjar Iva

dipl.ing.arh., 2270

59. Lončarević Ivana

mag.ing.arch., 4170

60. Lončarević Žibret Lea

dipl.ing.arh., 3503

61. Lončarić Damir

dipl.ing.arh., 3412

62. Lončarić Ljiljana

dipl.ing.arh., 217

63. Lončar-Lukić Sanda

dipl.ing.arh., 1280

64. Lonjak Hrvoje

dipl.ing.arh., 3777

65. Lonzarić Vladimir

dipl.ing.arh., 531

66. Lovinčić Ana

mag.ing.arch., 4378

67. Lovošević Hrvoje

dipl.ing.arh., 568

68. Lovrec Bojan

ing.arh., 546

69. Lovrić Darko

dipl.ing.arh., 757

70. Lovrić Marina

mag.ing.arch., 4200

71. Lozić Ivana

dipl.ing.arh., 3316

72. Lozica Ante

dipl.ing.arh., 2782

73. Lubura Zegnal Ana

dipl.ing.arh, 3285

74. Lučev Damir

dipl.ing.arh., 2085

75. Luetić Juraj

mag.ing.arch., 4403

76. Lugarec Helena

mag.ing.arch., 3795

77. Luić-Kmezić Lidija

dipl.ing.arh., 3632

78. Luk Matija

mag.ing.arch., 4066

79. Lukač Vlado

dipl.ing.arh., 2618

80. Lukač-Barić Mirjana

dipl.ing.arh., 2186

81. Lukačević Kristina

mag.ing.arch., 4165

82. Lukačić Lav

dipl.ing.arh., 203

83. Lukačin Zdravko

ing.građ., 1254

84. Lukanović Damir

dipl.ing.arh., 503

85. Lukas Ranko

dipl.ing.arh., 1678

86. Lukavečki Maja

dipl.ing.arh., 4204

87. Luketina Katarina

dipl.ing.arh., 3899

88. Lukić Ivan

dipl.ing.arh., 4136
Lukić Projekt d.o.o.
Slavonska 11, Makarska (21300)
Tel: 021/613-548, Fax: 021/613-548
Email:

89. Lukić Ana Martina

dipl.ing.arh., 3610

90. Lukin Iskra

dipl.ing.arh., 758

91. Lukinović Frano

ing.građ., 1053

92. Lukšić Srđan

dipl.ing.arh., 3646

93. Lukšić Blaženka

dipl.ing.arh., 4343

94. Lulić Davor

dipl.ing.arh., 2797

95. Lulić Leon

dipl.ing.arh., 1844

96. Lulić Devčić Martina

dipl.ing.arh, 3299

97. Luri San Vicente Francisco Javier

mag.arh., 4050

98. Luša Margareta

dipl.ing.arh., 3709