Imenik članova HKA

1. Laća Mladen

dipl.ing.arh., 3096

2. Laća Ana

mag.ing.arch., 4379

3. Ladić Josip

dipl.ing.arh., 3293
TLORIS d.o.o.
Malomlačka 122, Zagreb (10000)
Tel: 01/5573-640, Mob: 098/9062-883
Email:

4. Lalić Mladenka

dipl.ing.arh., 1912

5. Lalić Nebojša

dipl.ing.arh., 391

6. Lalić Bišćan Marijana

ing.građ., 1724

7. Lanović Duvančić Tea

dipl.ing.arh., 498

8. Lasan Romana

mag.ing.arch., 3742

9. Lasinović Damir

dipl.ing.arh., 2738
Arx d.o.o.
Stara Cesta 4, Šibenik (22000)
Tel: 022/216-060, Fax: 022/200-116
Email:

10. Lasović-Kožoman Višnja

dipl.ing.arh., 208

11. Lavrić-Kodžoman Tatjana

dipl.ing.arh., 2781

12. Lazar Andrej

dipl.ing.arh., 1591

13. Lazarević Tamara

dipl.ing.arh., 4197

14. Lazarić Toni

mag.ing.arch., 4226
Opširnije o članu
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.
Epulonova 17, Novigrad (Cittanova) (52466)
, Mob: 098/592-127
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 24. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 7
2 Dani arhitekata 1.0 22
Ukupno 29
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 29 sati!

15. Lazić Ivan

ing.arh., 1310

16. Lazić Miroslav

dipl.ing.arh., 1427

17. Lečić Mladen

dipl.ing.arh., 3260

18. Leder Ivica

dipl.ing.arh., 1250

19. Legović Eligio

dipl.ing.arh., 510

20. Leicher Sanja

dipl.ing.arh., 1367

21. Leljak Krešimir

dipl.ing.arh., 2231

22. Lendić Danko

dipl.ing.arh., 1555

23. Lendler-Adamec Vlasta

dipl.ing.arh., 1201

24. Letilović Iva

dipl.ing.arh., 2836

25. Levačić Blanka

mag.ing.arch., 4276
FOTOFAN d.o.o.
Trg slobode 2, Varaždin (42000)
, Mob: 098/814-015
Email:

26. Ličina Nikica

dipl.ing.arh., 2627

27. Licul Marta

ing.arh., 1549

28. Lijić Ante

dipl.ing.arh., 344

29. Liktar Elez Tatjana

dipl.ing.arh., 3561

30. Linke Vedran

dipl.ing.arh., 3169

31. Liović Marko

mag.ing.arch., 4081

32. Liović Tihomir

dipl.ing.arh., 4535

33. Lipej Karla Dragica

dipl.ing.arh., 3187

34. Lipić Krunoslav

dipl.ing.arh., 1160

35. Lipovac Nenad

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1859

36. Lipovšćak Đurđica

dipl.ing.arh.; mr.sc., 298

37. Lipšinić Vlatka

dipl.ing.arh., 182

38. Lipšinić Zlatko

dipl.ing.arh., 181

39. Lipšinić Stjepan

dipl.ing.arh., 179

40. Lisac Barbaroša Goranka

dipl.ing.arh., 3366
Planoteka d.o.o.
Antuna Stipančića 22, Zagreb (10000)
Tel: 01/3881-238, Fax: 01/3881-534, Mob: 091/5664-556
Email:

41. Lišić Đurđa

dipl.ing.arh., 3385

42. Liskij Snježana

dipl.ing.arh., 319

43. Livaković Bojan

dipl.ing.arh., 2896

44. Livaković Ante

dipl.ing.arh., 2759

45. Ljubić Vedrana

mag.ing.arch., 3678

46. Ljubić Ivan

dipl.ing.arh., 3376

47. Ljubić Petar

dipl.ing.arh., 472

48. Ljubić Đuro

dipl.ing.arh., 515

49. Ljubić Zdravko

dipl.ing.arh., 1726

50. Ljubić Schnapp Sandra

dipl.ing.arh., 3027

51. Ljubičić Meri

dipl.ing.arh., 4059

52. Ljutić Judita

dipl.ing.arh., 3557

53. Loina Matančević Sanja

dipl.ing.arh., 3442

54. Lokmer Dražen

dipl.ing.arh., 2502

55. Lončar Filjar Iva

dipl.ing.arh., 2270

56. Lončarević Ivana

4170

57. Lončarević Žibret Lea

dipl.ing.arh., 3503

58. Lončarić Damir

dipl.ing.arh., 3412

59. Lončarić Ljiljana

dipl.ing.arh., 217

60. Lončar-Lukić Sanda

dipl.ing.arh., 1280

61. Lonjak Hrvoje

dipl.ing.arh., 3777

62. Lonzarić Vladimir

dipl.ing.arh., 531

63. Lovinčić Ana

mag.ing.arch., 4378

64. Lovošević Hrvoje

dipl.ing.arh., 568

65. Lovrec Bojan

ing.arh., 546

66. Lovrić Darko

dipl.ing.arh., 757

67. Lovrić Marina

mag.ing.arch., 4200

68. Lozić Ivana

dipl.ing.arh., 3316

69. Lozica Ante

dipl.ing.arh., 2782

70. Ložnjak Melita

dipl.ing.arh., 3378

71. Lubura Zegnal Ana

dipl.ing.arh, 3285

72. Lučev Damir

dipl.ing.arh., 2085

73. Luetić Juraj

mag.ing.arch., 4403

74. Lugarec Helena

mag.ing.arch., 3795

75. Luić-Kmezić Lidija

dipl.ing.arh., 3632

76. Luk Matija

mag.ing.arch., 4066

77. Lukač Vlado

dipl.ing.arh., 2618

78. Lukač-Barić Mirjana

dipl.ing.arh., 2186

79. Lukačević Kristina

mag.ing.arch., 4165

80. Lukačić Lav

dipl.ing.arh., 203

81. Lukačin Zdravko

ing.građ., 1254

82. Lukanović Damir

dipl.ing.arh., 503

83. Lukas Ranko

dipl.ing.arh., 1678

84. Lukavečki Maja

dipl.ing.arh., 4204

85. Lukenda Trtoman Ivana

mag.ing.arch., 4463

86. Lukić Ivan

dipl.ing.arh., 4136
Lukić Projekt d.o.o.
Slavonska 11, Makarska (21300)
Tel: 021/613-548, Fax: 021/613-548
Email:

87. Lukić Ana Martina

dipl.ing.arh., 3610

88. Lukin Iskra

dipl.ing.arh., 758

89. Lukinović Frano

ing.građ., 1053

90. Lukšić Srđan

dipl.ing.arh., 3646

91. Lukšić Blaženka

dipl.ing.arh., 4343

92. Lulić Davor

dipl.ing.arh., 2797

93. Lulić Leon

dipl.ing.arh., 1844

94. Lulić Devčić Martina

dipl.ing.arh, 3299

95. Luša Margareta

dipl.ing.arh., 3709
Ukupan broj članova: 3382
Ukupan broj aktivnih članova: 2578
Ukupan broj članova u mirovanju: 804