Članovi Komore u mirovanju

1. Abramović Željka

dipl.ing.arh., 1947
ovlaštena arhitektica

2. Ahel Karmela

dipl.ing.arh., 1833
ovlaštena arhitektica

3. Alagušić Ana

mag.ing.arch., 4270
ovlaštena arhitektica

4. Alaniz Marijan

dipl.ing.arh., 2469
ovlaštena arhitektica

5. Aleksić Matijević Anamarija

dipl.ing.arh., 2388
ovlaštena arhitektica

6. Alfirev Ivana

dipl.ing.arh., 3786
ovlaštena arhitektica

7. Alii Irma

mag.ing.arch., 4610
ovlaštena arhitektica
Modra d.o.o.
Đorđićeva 6/2, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4920-651, Mob: 099/3149-225
Email:

8. Aljinović Maja

dipl.ing.arh., 1158
ovlaštena arhitektica

9. Anđelić Gordana

dipl.ing.arh., 1270
ovlaštena arhitektica

10. Andraši Željko

dipl.ing.arh., 285
ovlašteni arhitekt

11. Andraši Branka

dipl.ing.arh., 286
ovlaštena arhitektica

12. Aničić Branka

dipl.ing.agr.; dr.sc., 577
ovlaštena krajobrazna arhitektica

13. Anin Ante

Dipl.-Ing., 3066
ovlašteni arhitekt

14. Antolić Jurić Ivana

dipl.ing.arh., 2740
ovlaštena arhitektica

15. Antoš Žganec Olga

dipl.ing.arh., 509
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

16. Antunović Zdenko

dipl.ing.arh., 1876
ovlašteni arhitekt

17. Antunović Branka

dipl.ing.arh., 1195
ovlaštena arhitektica

18. Anzulović Margarita

dipl.ing.arh., 2295
ovlaštena arhitektica

19. Arači Gordan

dipl.ing.arh., 2937
ovlašteni arhitekt

20. Arnerić Ante

dipl.ing.arh., 1333
ovlašteni krajobrazni arhitekt

21. Artuković Sandra

dipl.ing.arh., 1299
ovlaštena arhitektica

22. Auf-Franić Hildegard

dipl.ing.arh.; dr.sc., 105
ovlaštena arhitektica

23. Aviani Tonko

dipl.ing.arh., 3362
ovlašteni arhitekt
Ukupan broj članova: 3472
Ukupan broj aktivnih članova: 2636
Ukupan broj članova u mirovanju: 836