• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

03/12/2021

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu

PROJEKT SREDIŠĆE d.o.o, Ulica Ede Murtića 28, Zagreb, OIB 96360584966
(odgovorna osoba Mario Rogić – kontakt: mario@r3capital.ch, 098245006), raspisuje, a
Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813, insitu.hr@gmail.com, 016190425, organizira i provodi


javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu

(registarski broj natječaja 114-21/ZG-AU/N)


Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt.Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.


Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Predmet javnog natječaja je odabir najboljeg funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog arhitektonsko-urbnističkog rješenja poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacije za realizaciju planiranog zahvata.


Rokovi:

- početak natječaja: 30. studenog 2021.
- postavljanje pitanja: do 20. prosinca 2021.
- odgovori na pitanja: do 30. prosinca 2021.
- predaja natječajnih radova: 31. siječnja 2022. do 12 sati


Izrađivač programa je Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, insitu.hr@gmail.com, OIB 42977369813.
Natječajna dokumentacija se može naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (insitu.hr@gmail.com), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i email adrese), nakon koje Provoditelj proslijeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.


Članovi Ocjenjivačkog suda
Silva Grubešić, dia – predstavnik Provoditelja, Predsjednik OS-a
Mario Rogić – predstavnik Raspisivača
Samir Štrkonjić, dia, predstavnik Provoditelja
Filip Posavec – predstavnik Raspisivača
Ivana Coc, dia, predstavnik Provoditelja


Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Danira Matošić Matičević, dia – predstavnik Provoditelja


Tehnička komisija
Davor Plavšić, dia – predstavnik Provoditelja


Tajnik natječaja
Katja Zorić, dia


Nagrade (u neto iznosu):


I. nagrada 136.000,00 kn
II. nagrada 85.000,00 kn
III. nagrada 51.000,00 kn
IV. nagrada 40.800,00 kn
V. nagrada 27.200,00 kn


Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 147.686.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno, ukupno nadzemno/podzemno prosječno 4.205,20kn/m2 bruto (bez PDV-a). Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenjanprostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo). Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.


Tajnik natječaja