• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/05/2021

Natječaj za izradu idejnog rješenja gradskog trga, parkovne površine i građevina centra mobilnosti na Jarunskoj ulici u Zagrebu

 

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

PROJECT 3 MOBILITY d.o.o., Zagreb, Ilica 31 (OIB: 49842564886), zastupan po gdinu Marku Pejkoviću, mob:  091/333 62 33 ; e-mail:  info@p-tri.com

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po direktorici Zrinki  Marović  tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – e-mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt, Miroslav Dragomanović dipl.ing.arh.

 

RASPISUJE NATJEČAJ

prvog stupnja složenosti

 

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI  

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRADSKOG TRGA,

PARKOVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE

CENTRA MOBILNOSTI NA JARUNSKOJ ULICI U ZAGREBU

 

 

PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt .

 

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi

Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili

neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .

 

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb – OIB: 90418223094 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - mail: miroslav.dragomanovic@gmail.com, tel: 098/9829-390

 

IZRAĐIVAČ uvjeta natječaja je Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt  mail : stimar@stimar.hr, telefon 01 60 40 278     

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

 

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

 

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi cca 308.550,00 (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

           

Procijenjena vrijednost investicije: cca 8.250.000,00 kn bez PDV-a odnosno nadzemno cca 7.500,00 kn/m2  bez PDV-a.

 

PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja građevine CM, gradskog trga i parkovne površine

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca  12.000 m2.

 

SVRHA I CILJ javnog natječaja je dobiti kvalitetno arhitektonsko i funkcionalno rješenje gradskog trga, parkovne površine i nove građevine CM prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu cjelovitog kompleksa SC Mladost na južnom prilazu Gradu.

 

Registarski broj natječaja je: 109-21/ZG-AU/N

Natječajna dokumentacija se može naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte stimar@stimar.hr uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i e-mail adrese), nakon koje Provoditelj prosljeđuje na e-mail

poveznicu za skidanje dokumentacije.

 

ROKOVI:

Početak natječaja : 05.05.2021.

Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija:  04.06.2021.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 26.05.2021.   (e-mailom)

Pisani odgovori (mailom)  bit će dostavljeni do  04.06.2021.

Rok predaje natječajnih radova je  06.07.2021. do 16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb, bez obzira na način dostave.

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb – putem e-maila stimar@stimar.hr.

 

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 116.250,00 kn neto.


Ako do određenog roka prispije četiri (4) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Prva nagrada                                                                                  46.500,00 kn

Druga nagrada                                                                               34.875,00 kn

Treća nagrada                                                                                23.250,00 kn

Četvrta nagrada                                                                              11.625,00 kn

           

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa(u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno  valorizirati slijedeće kriterije :

 

1. realizacija prostornog programa;

2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;

3. ispunjenje funkcija u nutarnjem i vanjskom prostoru;

4. estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

5. komunikacijske veze;

6. ekonomičnost u izgradnji i održavanju;

7. energetska učinkovitost i ušteda energije;

8. ekološki zahtjevi i neškodljivost po okolinu.

 

Kriteriji su jednakovrijedni.

 

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

 

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA:

 

Za ocjenu radova imenovan je  Ocjenjivački sud u sastavu od tri  (3) člana:

 

Ocjenjivački sud

1. prof.Goran Rako, dipl.ing.arh. - predsjednik ocjenjivačkog   suda  

 

2. Stipan Marović, dipl.iur,.oec. - dopredsjednik  ocjenjivačkog suda

 

3. Nenad Kondža, dipl.ing.arh.

 

Zamjenik člana OS-a

1. Nikica Tabain,  dipl.ing.arh.

 

Tehnička komisija

1. Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh. 

 

Tajnik natječaja

1. Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh. 

 

Savjetnici:

1. doc. dr. sc. Hrvoje Pilko, dipl. ing. prom.

2. Danilo Bunčić, dipl.ing.stroj.

 

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do  30.07.2021. godine.

 

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade,  biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila

 

U roku od 8 (osam) dana  po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr  kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani  prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Večernji list“.

 

 

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u roku od 30 dana uZagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici  www.stimar.hr